Select Page

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ส่งความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพานิชย์ และกองทัพอากาศ จำนวน 70 ถุง ให้กับสื่อมวลชนในพื้นที่ นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่   หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 5 บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

ในการนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมา สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง และพบเจอพื้นที่ประสบปัญหา โดยอาจจะยังมีผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ยังคงเข้าไปไม่ถึง หรือยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น     จึงส่งความห่วงใยจาก ศอ.บต. ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง นำถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ไปมอบให้ถึงมือพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้กำลังใจการดำรงชีพต่อไป