Select Page

วันนี้ (17 ม.ค. 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ปัตตานี จำนวน 3,318 ถุง พื้นที่ จ.นราธิวาส​ 700 ถุง

สืบเนื่องจากองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานอนุญาตให้การสนับสนุนถุงยังชีพระราชทานแก่ ศอ.บต. เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จชต. ต่อเนื่อง ตั้งแต่ห้วงเดือน ธันวาคม เป็นต้นมา แต่เนื่องจาก     ผู้ประสบอุทกภัยและได้ความเดือดร้อนในพื้นที่มีเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานอนุญาตให้สนับสนุนถุงยังชีพเพิ่มเติม เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎร      ที่ได้รับผลกระทบ เป็นครั้งที่ 5 จำนวน 4,000 ถุง ผ่าน ศอ.บต. เพื่อดำเนินการแจกจ่าย

ทั้งนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้สนับสนุนถุงยังชีพพระราชทาน           แก่ ศอ.บต. เพื่อดำเนินการแจกจ่ายแก่ราษฎรประสบอุทกภัยใน จชต. ประกอบด้วย จ.ปัตตานี ยะลา          และนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 11,197 ถุง