Select Page

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่     ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

วันนี้ (21 มกราคม 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้บริหาร ศอ.บต. และสาธารณสุขอำเภอรามัน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมครอบครัวของนายยะลี สามะแอ (สามี) อายุ 38 ปี และนางสาวมัสตูรา วาแมดีซา (ภารยา) อายุ 36 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 7 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งทั้ง 2 คน เป็นผู้ด้อยโอกาสและเป็นกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ และปัจจุบันทั้ง 2 คนกำลังตกงาน ไม่มีงานทำ และกำลังได้รับความเดือนร้อนทางด้านที่อยู่อาศัย การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน โดยครอบครัวดังกล่าว ได้อาศัยในกระท่อมเล็ก ๆ ในหมู่บ้านโดยได้สร้างบ้านบนพื้นที่ของชาวบ้านผู้ใจใกล้เคียงมอบให้สร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราว พร้อมกับลูก ๆ อีก 3 คน โดยลูกคนที่ 3 เพิ่งคลอดออกมาได้แค่เพียง 5 วัน

การลงพื้นที่ของเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเยียวยาและให้กำลังใจประชาชน และเพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอรามัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จะได้รับการแก้ไขโดยด่วน เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป