Select Page

ศอ.บต. จิตอาสา ทำความสะอาดวัดเวฬุวัน จ.ยะลา ถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ลงพื้นที่ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดเวฬุวัน ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับจิตอาสาเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 และจิตอาสาในพื้นที่กว่า 150 คนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้

 

ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยจะลงพื้นที่ทำความสะอาดสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ยังก่อให้เกิดจิตสำนึกและปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะในการทำความดี และสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้จิตอาสา ศอ.บต. ยังลงพื้นที่ช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสอีกด้วย