logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning
×

มีข้อผิดพลาด

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ACT/6104/01_3 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

       วันนี้ (12 สิงหาคม 2561) เวลา 06.30 น. ที่ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86  พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรจังหวัดยะลาร่วมในพิธี
 
     สำหรับในพิธีนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานสงฆ์ให้ศีลและเจ้าหน้าที่กล่าวคำถวายสังฆทาน ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและกรวดน้ำ  และประธานนำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
 
          จากนั้น เวลา 09.00 น. นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนและพสกนิกร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 
           ทั้งนี้ เวลา 19.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และพสกนิกรจังหวัดยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา   สำหรับลำดับในพิธีนั้น ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  จากนั้นกล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลิงสรรเสริญพระบารมี และดนตรีบรรเลงเพลง  “ สดุดีพระแม่เจ้า ” และประชาชนทุกหมู่เหล่ากล่าว “ ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง โดยพร้อมเพรียงกัน
 

ศอ.บต. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้หญิงใน จชต. เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้หญิงในพื้นที่

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ACT/6104/01_3 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

         วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร  ชั้น  3  อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายกิตติ  สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางกนกรัตน์  เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนจากศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตัวแทนสำนักงานอัยการจังหวัด 5 จังหวัดภาคใต้ ตัวแทนชมรมเครือข่ายมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
            นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมมากขึ้น การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมุสลิมได้รับการยอมรับและมีบทบาทการทำงาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นองค์กรศาสนาแห่งแรกที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมใช้สถานที่ของสำนักงาน เพื่อตั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อีกทั้งองค์กรศาสนาในพื้นที่เป็นองค์กรที่ประชาชนให้ความสำคัญและไว้ใจในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการละเมิดสิทธิตามหลักศาสนาอิสลาม จึงมีผู้หญิงขอรับบริการจำนวนมากแต่การทำหน้าที่ให้การปรึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจิตอาสา ผู้ได้รับผลกระทบ และภรรยาผู้นำศาสนา ยังขาดองค์ด้านทักษะการให้คำปรึกษาและองค์ความรู้ด้านกฎหมายทำให้การช่วยเหลือแต่ละกรณีอาจมีความล่าช้า สำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และชมรมผู้นำมุสลิมะห์จังหวัดนราธิวาส จึงให้การสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายผู้หญิงในพื้นที่ ให้สามารถเข้าใจช่องทางการอำนวยความเป็นธรรมและองค์ความรู้ด้านกฎหมายให้เกิดประโยนช์ต่อผู้มาใช้บริการอีกด้วย
 
            สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้หญิงในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรศาสนาอิสลาม อันเป็นการลดความรุนแรงต่อผู้หญิงตามบริบทพื้นที่ อีกทั้งเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีให้สามารถพัฒนาในพื้นที่ได้ทุกๆ มิติ ในรูปแบบที่มีความหลากหลายอีกด้วย
 
{gallery}/ACT/6104/01_3{/gallery}
 

 
 
วันนี้ (6 มกราคม 2561) ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมประกวด SBPAC TALENT เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพความเป็นตัวตนของเยาวชนทางด้านร้อง เล่น เต้น รำ และความสามารถอื่นๆ ไม่จำกัดรูปแบบ เป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้มากขึ้น โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอารี    ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางรอมือเลาะ ง๊ะกูหลัง  ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาปัตตานี เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจำนวนมาก
 
นายอารี  ดิเรกกิจ กล่าวว่า กิจกรรม SBPAC TALENT เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศอ.บต. และผู้บริหารทุกคน ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ เยาวชนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว รัฐบาล ศอ.บต. และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และในอนาคตร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดสันติสุข
 
ทั้งนี้ กิจกรรม SBPAC TALENT จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 11 มกราคม 2561 โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท คือ ประเภททีม อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทบุคคล อายุไม่เกิน 12 ปี และประเภทบุคคล อายุระหว่าง 12 – 18 ปี ซึ่งมีการคัดเลือกรอบ Audition จังหวัดละ 1 วัน แบ่งเป็นจังหวัดปัตตานีคัดเลือกรอบ Audition ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ปัตตานีในวันที่ 6 มกราคม จังหวัดยะลาคัดเลือกรอบ Audition ที่ห้างโคลีเซี่ยมยะลาวันที่ 7 มกราคม และจังหวัดนราธิวาสคัดเลือกรอบ Audition ที่โรงเรียนนราสิขาลัยในวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยจะนำผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ Audition แต่ละจังหวัดมาชิงชนะเลิศในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท
A- A A+