logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) ที่โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือ รับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “เตอรีมา กรือเซะ” ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561นี้ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ชุมชนบ้านกรือเซะ ตันหยงลุโล๊ะ บานา และชุมชนบ้านบาราโหม คณาจารย์โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โรงเรียนสตรีพัฒนาศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโล๊ะ และนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียนเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรม พร้อมเสนอข้อคิดเห็น เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
 
          นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศอ.บต. กล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเส้นทางฮาลาลว่า โลกของเรามีประเทศกว่า 200 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศมุสลิม 65 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม แต่ได้รับตราฮาลาลจาก OIC โดยขณะนี้ไทยติดอันดับที่ 13 ของฮาลาล และตั้งเป้าหมายว่าจะขับเคลื่อนสินค้าฮาลาลให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับเพื่อติดอันดับ 1 ใน 10
 
          รองเลขาธิการศอ.บต. กล่าวอีกว่า ตลาดฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้คือ ประเทศอินโดนีเซีย รองลงมาคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ถ้านับคนที่บริโภคอาหารฮาลาลจะสามารถกระจายได้ทั่วโลก เพราะตราฮาลาลเป็นเครื่องหมายที่ผู้บริโภคให้ความไว้ใจและเชื่อใจในเรื่องความสะอาด และคุณภาพ ฯลฯ ซึ่งการขับเคลื่อนเพื่อให้พื้นที่กรือเซะ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวฮาลาล จำเป็นต้องใช้มิติความเป็นมุสลิมในพื้นที่ในการจุดประกายธุรกิจฮาลาล เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน สร้างผู้ประกอบการรายใหญ่ และก่อให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจ โดยจำเป็นต้องพัฒนา 3 ประการ คือ การใช้ทุนความเป็นศาสนา อัตลักษณ์มลายู ศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงตัวตนของประชาชน ให้เป็นจุดเด่นของการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม การผลักดันอุตสาหกรรมในพื้นที่ ต้องช่วยกันทำให้ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นฮาลาลที่บริสุทธิ์ และ การเพิ่มรายได้แก่ประชาชน คือ ทำอย่างไรที่จะเพิ่มและต่อยอดการท่องเที่ยว อาหาร และผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สู่ธุรกิจและการผลิตฮาลาลได้ อย่างไรก็ตามดีใจที่ชุมชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พร้อมพัฒนาให้กรือเซะและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งอีกครั้ง
 
           ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงเจตนาที่จะเข้าร่วมเป็นมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเป็นผู้แทนพื้นที่ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อาหารและสถานที่พักแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วย
 
             จากนั้นเวลา 15.00 น. รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน คณาจารย์ และนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมทำความสะอาดสถานที่ และเส้นทางบริเวณมัสยิดกรือเซะ ในกิจกรรม big cleaning day เพื่อสร้างความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่และมัสยิดกรือเซะให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นในงาน “เตอรีมากรือเซะ” นี้
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner