logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

          วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมกาเดนส์วิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา” ซึ่งจัดโดยสำนักงานประสานงานชายแดนไทย -มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 โดยมี นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก Mr. Kamalludin Bin HJ Ismail หัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจำรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  นายด่านศุลกากรเบตง นายกเทศมนตรีอำเภอเบตง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวรชายแดนที่ 445 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 40 คน เข้าร่วม โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซีย  ให้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวถึงกิจกรรมงานวันนี้ว่า จัดขึ้นโดยสำนักงานประสานงานชายแดนไทย - มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4  ได้ร่วมกับ สำนักงานประสานงานชายแดนมาเลเซีย – ไทย ประเทศมาเลเซีย ที่ตั้งอยู่ที่ เมืองอลอร์ สตาร์ รัฐเคดาห์ และ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ  โดยวันนี้ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายมาเลเซีย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงสัมมนา เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเฉพาะในเขตที่อยู่ตรงข้ามจังหวัดยะลา กับ รัฐเปรัค ให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงได้ในอนาคต ในการนี้เลขาธิการ ศอ.บต.ได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ ศอ.บต.  เป็นผู้แทนบรรยาย เรื่องภาพรวมของการพัฒนาภาคใต้ นำแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักๆ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้ประกาศในปี 2558 และพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ที่มีมติ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2559 ที่ผ่านมา จึงได้ชี้แจงให้ทราบถึงความก้าวหน้า ของการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 3 เมืองหลัก ได้แก่ การพัฒนาเกษตรฐานรากสู่ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง  3 จังหวัด มีพื้นที่ที่ใช้ในการแปรรูป อยู่ที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ได้ชี้แจงว่าสามารถร่วมในการลงทุน และพัฒนาระหว่างไทยกับมาเลเซียได้ในอนาคต  2. ภาคการท่องเที่ยวครอบคลุม 3 จังหวัด รวมไปถึงสงขลาและสตูล โดยกำหนดเมืองเบตง  เป็นเมืองต้นแบบนำร่อง มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้ชี้แจงว่า มาเลเซียสามารถร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ประกาศย้ำเสมอว่า ขอให้ร่วมมือกันในฐานะมิตรประเทศอาเซียน และ IMT- GT  รวมถึง “มาเที่ยว 1 ที่ไปทุกประเทศ”  และสุดท้ายได้ชี้แจงถึงความก้าวหน้าเมืองการค้าชายแดนระหว่างประเทศที่อำเภอสุไหงโกลก  เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซีย ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมของไทย ได้มองภาพใหญ่ของการพัฒนาชายแดนใต้ ที่เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย และทางฝั่งประเทศมาเลเซีย ได้มีความสนใจและได้รับรู้ รับทราบ และยืนยันว่าจะพัฒนาความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner