logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         วันนี้ ( 9 สิงหาคม 2561) ณ บริเวณตลาดเกษตรกร หลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา และวิชาการเกษตร ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมืองยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วม
 
           สำหรับกิจกรรมการจัดงานมหกรรมผลไม้ของดีเมืองยะลา จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2550 จนมาถึงครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 12 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายผลไม้ ผลผลิตด้านปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีเมืองยะลา เสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลา กระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา สร้างความสุขความบันเทิง เพิ่มพูนความรู้วิชาการด้านการเกษตร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจำหน่ายผลไม้ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ยะลา และของดีทั่วไทย  การประกวดขบวนแห่ผลไม้ การประชุมวิชาการด้านการเกษตร การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดผลไม้  ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร การประกวดทุเรียนพื้นเมือง และผลไม้พื้นบ้าน การประกวดสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ แพะ ไก่เบตง ไก่พื้นบ้าน การแข่งขันศึกจ้าวเวหา (ลิงขึ้นมะพร้าว) การแข่งขันวิ่งแพะจ้าวลมกรด การแข่งขันกรีดยาง การประกวดแข่งขันและนันทนาการต่างๆ ได้แก่ กินผลไม้ จัดกระเช้าผลไม้ นิทรรศการมีชีวิตและการบริการทางการเกษตร ซุ้มผลไม้กินฟรี การแข่งขันนกกรงหัวจุก การแสดงศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิง ณ เวทีกลางในทุกค่ำคืน โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ได้กำหนดพิธีเปิดการประชุมวิชาการเกษตรด้านการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 10.00 น. และพิธีเปิดงานมหกรรมผลไม้ ของดีเมืองยะลา ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เวลา 16.30 น.
 
            นอกจากนี้จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กำหนดจัดงานถนนสายวัฒนธรรม  วิถีไทย วิถีถิ่น “กิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานหัตถกรรมช่างฝีมือ” ขึ้นระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัด เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนจังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์  กระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ และพัฒนา สร้างสรรค์ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ให้ประชาชนเกิดรายได้เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีปรองดอง ระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายงานหัตถกรรมช่างฝีมือพื้นบ้าน นิทรรศการศูนย์บันดาลไทย นิทรรศการผ้าไทย ผ้าถิ่น นิทรรศการภาพถ่าย เล่าเรื่องเมืองยะลา การแสดงดนตรีเยาวชน ประกวดวงดนตรีสากลเยาวชน และการประกวดธิดาชาวสวนยะลา’๖๑ (Miss Yala  Fruit Fesival  2018) 
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner