logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         วันนี้ (9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น.) ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดรวมพลคนเยียวยา “รวมคน รวมใจ ก้าวต่อไป ด้วยใจแข็งแกร่ง” โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. ประธานชมรมแม่บ้าน ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน
 
            นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า 15 ปีที่ผ่านมา เราได้ประสบปัญหาความรุนแรงที่เกิด ซึ่งได้รับถึงความเจ็บปวด เสียใจ มาอย่างยาวนาน จากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่มุ่งทำร้ายคนบริสุทธิ์จนทำให้เกิดการสูญเสีย โดยวันนี้การมาร่วมกิจกรรมรวมพลคนเยียวยา เป็นการมารวมตัวของพี่น้องประชาชนที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน ซึ่งล้วนแต่ได้รับผลกระทบ ฯ ได้รับความเจ็บปวด เสียใจ กับสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจะมาร่วมกันเป็นกำลังใจแก่กัน เพื่อเป็นพลังต่อสู้ให้กับชีวิตของเราต่อไป
 
            นายปริภัทร กูลรงค์ ผู้ได้รับผลกระทบ ฯ จากจังหวัดปัตตานี และเป็นบุคคลต้นแบบในการสร้างประโยชน์แก่สังคม กล่าวด้วยว่า ตนเองได้ประสบเหตุในขณะที่กำลังตักบาตร เหตุเกิดที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ปี 2547 โดยปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากการช่วยเหลือของ ศอ.บต. ซึ่งนำมาต่อยอดในการประกอบอาชีพเปิดร้านเบเกอร์รี่ และส่งขายไปยังที่ต่าง ๆ ในพื้นที่ทำให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และนอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนไปสอนทำขนมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ต้องการจะเรียน ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยถือว่าเป็นการให้ความรู้ สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นในสังคม
 
            สำหรับกิจกรรมงานรวมพลคนเยียวยา “รวมคน รวมใจ ก้าวต่อไป ด้วยใจแข็งแกร่ง” จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่าย และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงเสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน โดยมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และมีการบรรยายพิเศษ จากอาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์  เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ฯ ต่อการใช้ชีวิตให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังอีกด้วย
 
             ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัจจุบันเป็นหน่วยที่อำนวยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือด้านร่างกาย และทรัพย์สินมาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้ว 23,162 ราย เป็นเงิน 3,092,875,438.37 บาท  รวมถึงมีการให้ความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต การสนับสนุนอาชีพ  สนับสนุนกายอุปกรณ์ และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  รวม 5,893 ราย เป็นเงิน 257,908,747 บาท   ตลอดจนมีการเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบฯทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อติดตามความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner