logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

             เมื่อวันที่ (12 กันยายน 2561) เวลา 16.30 น. ที่โรงยิมเนเซียมกรมพลศึกษา เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานปิดการจัดการแข่งขันมหกรรมวอลเลย์บอลรวมพลัง ศอ.บต. 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านวอลเลห์บอลให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่มีความฝันอยากไปทีมชาติ โดยครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จาก ศอ.บต. ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมในพิธี
 
           สำหรับมหกรรมวอลเลย์บอลรวมพลัง ศอ.บต. 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมวอลเลย์บอลประเภทหญิง ได้แก่ทีมอำเภอบังนันสตา จังหวัดยะลา และประเภทชายได้แก่ทีมอำเภอเมือง จังหวัดยะลา แต่ละทีมจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมวอลเลย์บอลประเภทหญิง ทีมอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และประเภทชายได้แก่ทีมอำเภอเบตง จังหวัดยะลา แต่ละทีมจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท  ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมวอลเลย์บอลประเภทหญิง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และประเภทชายได้แก่ทีมอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี แต่ละทีมจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท และทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมวอลเลย์บอลประเภทหญิง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และประเภทชายได้แก่ทีมอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี แต่ละทีมจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท
 
               ในโอกาสนี้นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทีมที่เป็นแชมป์ของการแข่งขันวอลเลย์บอล ส่วนเยาวชนที่ไม่ได้เป็นแชมป์อย่าเพิ่งเสียใจ อยากให้เยาวชนนำสิ่งที่เราพลาดในครั้งนี้ไปแก้ไข และเริ่มใหม่อีกครั้งเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต การแข่งขันมหกรรมวอลเลย์บอลรวมพลัง ศอ.บต. 2018 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แสดงความสามารถด้านวอลเลย์บอล และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาความสามารถสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้น อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner