logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

            วันนี้ (12 กันยายน 2561) ที่ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับ นาย Noman Naeem รองอธิการบดี Binoria University International เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือด้านการศึกษาของประเทศไทย โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
 
             พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน และต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ดูแลนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาที่นั้นเป็นอย่างดี โดยทางศอ.บต. ยินดีสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และหลักสูตรต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลับมาพัฒนาบ้านเกิดอย่างมีคุณภาพ
 
                โดยทางมหาวิทยาลัย Binoria University International เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน มีความสนใจในด้านการส่งเสริมการอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความยินดีที่จะนำร่องโครงการต่าง ๆที่ศอ.บต. ได้เสนอมา เพื่อให้นักศึกษาไทยเหล่านั้นได้กลับมาพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
                สำหรับการเดินทางมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ มีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 – 12 กันยายน 2561 เพื่อศึกษาดูงาน ณ สถาบันการศึกษาของไทย โดยเฉพาะที่เปิดสอนด้านอิสลามและอาหรับศึกษา เพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนสานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาที่จะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอนาคต
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner