logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         วันที่ (13 กันยายน 2561) ที่ โรงแรม บีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.พฤกษ์  พันโน รองนายกเทศมนตรีหาดใหญ่ ในฐานะอุปนายสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา นายวรงค์ ทิวทัศน์  เลขานุการฝ่ายการจัดแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศอ.บต. นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม สำนักพัฒนาบุคลากร  ศอ.บต.  ตัวแทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการกีฬาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 170 คน
 
         สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นโดย  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการบริหารจัดการกีฬาแก่เครือข่ายบุคลากรภาครัฐด้านกีฬาและนันทนาการในมิติความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
           นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.  กล่าวว่า สำหรับการจัดกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการกีฬาในพื้นที่ จชต. เป็นการเริ่มต้นครั้งที่ 1 โดยจะต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์คือการขับเคลื่อนด้านคณะกรรมการการแข่งขันฟุตบอลในภาคใต้ให้เป็นมาตรฐานที่สามารถต่อยอดเต็มเติมไปสู่ระดับนานาชาติ  การสร้างครูผู้สอนหรือโค้ชที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้ง สร้างผู้จัดการทีมที่อยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการแผ่นดินด้วยการสนับสนุนผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และร่วมกับขับเคลื่อนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างนักฟุตบอลที่มีคูณภาพในพื้นที่ จชต.เพื่อให้ต่อยอดเป็นอาชีพและเป็นทีมชาติไทยไปสู่การแข่งขันระดับโลกได้ อีกทั้ง สร้างกิจกรรมการแข่งขัน และมีต้นแบบการสร้างแรงบาลดาลใจให้นักกีฬาอีกด้วย
 
               ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ศอ.บต.เรามีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะผู้ที่รับราชการหรือบุคลากรของหน่วยงานราชการในการให้ความรู้ในทุกๆ ด้านทุกๆ มิติ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพื้นที่ด้วยการสร้างให้เป็นเจ้าของกิจกรรมหรือพื้นที่ เพื่อร่วมกันริเริ่มหรือพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เริ่มจากการมีความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะและมีทัศนคติที่ดี ตลอดจนร่วมกันวางแผนเดินหน้าพัฒนาด้านการกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ จชต.ต่อไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner