logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

        วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) ที่ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 2 วัดเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  พร้อมด้วย  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และคณะกองฝ่ายเสนาธิการ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมประชุมพบปะหารือตัวแทนชาวไทย ที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลา ประมาณ 500 คน 
 
         การพบปะครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก ในการพบปะ ประชาชน หลังดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4  โดย พล.โท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ได้กล่าวในการพบปะชาวไทยพุทธในพื้นที่ จ.ยะลา ว่า การปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ได้รับใช้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพราะทุกคนคือพลเมืองไทยเหมือนกัน การปฏิบัติภายใต้กฎหมาย หรือ การช่วยเหลือเรื่องใด ๆ ที่กระทำในพื้นที่นั้นได้กระทำไปโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม เสมอภาคกัน ซึ่งในส่วนของ กองทัพภาคที่ 4 ก็จะยังคงใช้แนวทางในการปฏิบัตินั้นต่อไป โดยเฉพาะการไม่เลือกปฏิบัติกับประชาชน
 
        นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4  ยังกล่าวอีกว่า แนวทางการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่าย คือ ต้องยึดแนวทางที่รัฐบาลได้มอบให้ คือ แนวทางประชารัฐ หมายถึง การร่วมกันคิดระหว่างภาครัฐและประชาชน ร่วมคิดร่วมทำ มีหน้าที่นำแนวความคิดของพี่น้องประชาชนสะท้อนขึ้นไปให้ถึงผู้มีอำนาจหน้าที่ รัฐบาล คณะรัฐมนตรี โดย ต้องเริ่มต้นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มาจากประชาคมหมู่บ้าน โดยใช้แนวทางประชารัฐเป็นสำคัญ
 
         ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวด้วยว่า การมาพบปะของแม่ทัพภาคที่ 4 ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีและเป็นกำลังใจสำคัญต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการใช้ชีวิตอย่างสันติ โดยเราจะบูรณาการทำงานไปพร้อมๆกัน โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวข้างต้น เราจะร่วมกันผลัดดันการทำงานให้มีความมั่นคง และความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยจะทำงานสำรวจพื้นที่ เส้นทาง และชุมชนที่มีความเสี่ยง ถ้าเห็นมีจุดบกพร่องจะเร่งดำเนินการแก้ไขทันที สำหรับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ รัฐบาลจะเร่งลงพื้นที่สำรวจ ให้ความช่วยเหลือ พร้อมร่วมกับทุกภาคส่วนในการช่วยดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้นต่อไป
 
         อย่างไรก็ตามบรรยากาศในการพบปะพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลา ในการดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค ที่ 4 ของ    พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างอบอุ่น ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมให้กำลังใจในการทำงานในหน้าที่ แม่ทัพภาค 4 และการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อย่างเต็มที่ โดยที่ทุกคน ทุกภาคส่วนที่มาในวันนี้พร้อมจะให้ความร่วมมือ
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner