logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

 

     วันนี้ (29 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี / ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 โดยมี นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต.  รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครูพี่เลี้ยง และเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 34 จำนวน 320 คนให้การต้อนรับ
 
     พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี / ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “ สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้กล่าวให้โอวาทแก่น้องๆสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่ 34 ว่า การทำงานในหน้าที่ของเรา สักวันเมื่อถึงอายุที่ต้องเกษียณ ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไป   แต่ความรับผิดชอบของความเป็นคนไทย ไม่มีวันหมดอายุ เราทุกคนมาจากหลายพื้นที่ ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ต่างศาสนาที่แตกต่างกันไป แต่เราทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนกัน เราทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นคนไทย รู้จักกัน สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในทุกปัญหาโดยเน้น  หัวข้อคือ  1. ความเป็นมิตรผูกพันต่อกัน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย 2. การสร้างโอกาส โดยเยาวชน 320 คนที่เข้าโครงการคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ถึงแม้บางครั้งน้องๆทุกคนจะพบเจอกับปัญหา หรืออุปสรรค แต่ทุกคนก็ไม่เคยท้อ และเหนื่อยแต่อย่างใด เพราะสิ่งเหล่านั้นคือการที่เราทำด้วยหัวใจ
 
     พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวอีกว่า อนาคตของเราอยู่ที่การศึกษา การที่น้องๆทุกคนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การได้ไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เป็นการเพิ่มพลังบวกให้เยาวชนได้รู้ถึงสิ่งใหม่ๆ และเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาพื้นที่ชุมชน สังคมและประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
 
     ด้านนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. กล่าวว่า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นดำริ ของ ฯพณฯ    พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการน้อมนำยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาความไม่สงบและความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นสร้างสังคมสมานฉันท์และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนให้มีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และเป็นพลังของแผ่นดินอย่างมีคุณภาพ โดยมีการบูรณาการแผนงานของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตามอุดมการณ์ของ  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่ว่า  “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ที่ผ่านมา ศอ.บต. และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสต้อนรับคณะของครอบครัวอุปถัมภ์จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้ถือโอกาสลงมาเยี่ยมเยียนลูกๆ เยาวชนและครอบครัวที่เคยไปพำนักอาศัยด้วยกันเสมือนญาติ ทั้งนี้มีหลายครอบครัวที่รับอุปการะเยาวชนโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาต่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” อย่างแท้จริง
 
     สำหรับเยาวชนที่เข้าปฐมนิเทศเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ของกรมการปกครอง ระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน 2561 จะเพื่อปรับพื้นฐานการเข้าสู่เป็นสมาชิกสานใจไทย สู่ใจใต้ เต็มรูปแบบ ก่อนที่จะเดินทางสู่ครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงในวันที่ 29 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2561 นี้
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner