logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงาน “กระเป๋าผ้า LOVE THAILAND 1 ใบ ให้ มากกว่าที่คิด”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงาน get link “กระเป๋าผ้า LOVE THAILAND 1 ใบ ให้ มากกว่าที่คิด” เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม...

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมใจตั้งปณิธานร่วมมือกันสอดส่อง ดูแล และป้องกันชุมชนให้เกิดความสงบสุข

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมใจตั้งปณิธานร่วมมือกันสอดส่อง ดูแล และป้องกันชุมชนให้เกิดความสงบสุข ปลอดภัยในทุกๆ ด้าน เพื่อรักษาไว้ซึ่งชุมชนปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย ภายใต้วิถีชีวิตอันสงบสุขของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในจังหวัดยะลา ตื้นตันใจ แสดงความขอบคุณ หลังจากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีประชาชนเสียชีวิตและทุพพลภาพ งวดสุดท้าย

ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในจังหวัดยะลา ตื้นตันใจ แสดงความขอบคุณ หลังจากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีประชาชนเสียชีวิตและทุพพลภาพ งวดสุดท้าย ขณะที่ภาครัฐพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจต่อไป เพราะผู้ได้รับผลกระทบฯ คือบุคคลพิเศษของเรา

อ่านเพิ่มเติม...
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner