logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดประชุมชี้แจ้งครั้งสุดท้าย เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
         วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ประจำปี 2561 โดยมี นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
         สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ก่อนที่ผู้ที่ได้รับคัดสรรจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินกิจกรรม เตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารการเดินทาง และเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ (ฉีดวัคซีนป้องกันโรค) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลยะหาจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการ และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาได้มีการให้ความรู้เรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์ ทั้งนี้ในวันนี้เป็นการประชุม เพื่อชี้แจงการเตรียมกระเป๋าสัมภาระ การชี้แจงกำหนดการการ การเตรียมตัวในการเดินทางและการนัดหมายเดินทางโดยทีมงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินตัน เอกซ์เพรส
 
      http://metall17.ru/wrinkle/skorost-a-pvp-v-vladimire.html  นายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จึงส่งความปรารถนาดีผ่าน ศอ.บต. โดย ศอ.บต. ได้คัดเลือกผู้ที่ประกอบคุณงามความดี มีคุณธรรม ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง ไปประกอบพิธีฮัจญ์ การไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นเรื่องสำคัญมากตามข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามประการที่ 5 ที่กำหนดให้ผู้ที่มีความสามารถได้ปฏิบัติครั้งหนึ่งในชีวิต ขอให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสไปในครั้งนี้นำสิ่งที่ได้รับกลับมาเพื่อถ่ายทอดต่อครอบครัวตลอดจนคนในพื้นที่รวมทั้งกลับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปสู่ความสันติสุข ที่สำคัญที่สุดคือนำหลักแก่นแท้ของการทำความดีมาปรับใช้ ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและขออวยพรให้ทุกท่านได้นำคุณค่าของฮัจญ์กลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างแก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนตลอดจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
 

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดเช้านี้ มอบกล่องกำลังใจสร้างขวัญแก่ครอบครัว
          วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.50 น.) ที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นางสุทธิดา ศาสน์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายสุโข คำแก้ว อายุ 46 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง และสะเก็ดระเบิดฝังลึกบริเวณหัวเข่าข้างขวา แขนข้างขวามีแผลฉีกขาด เอ็กซเรย์แล้วไม่พบกระดูกแตกหัก เบื้องต้นแพทย์ได้ล้างแผลและจะทำการตกแต่งบาดแผลบริเวณกล้ามเนื้อที่สะเก็ดระเบิดยังติดอยู่ จากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดภายในสวนยางพารา บ้านกาสังใน หมู่ที่ 6 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 พร้อมกันนี้ได้มอบกล่องกำลังใจ และร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับแก่ครอบครัวคำแก้ว โดยมี ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาให้การต้อนรับและนำเยี่ยม
 
 

อำเภอเทพา จัดงานพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 61 คืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข
        วันนี้ (3 กรกฏาคม 2561) เวลา 15.00 น. ที่ลานวัฒนธรรมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เป็นประธานเปิดงานโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561     จัดโดยอำเภอเทพา ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสภาวัฒนธรรมอำเภอเทพา จัดขึ้นเพื่อต้องการใช้มิติทางวัฒนธรรมเยียวยาสร้างขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฏาคม 2561 โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิด
 
        ทั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงตลอดงาน ควบคู่กับการแข่งขันการทำขนมไทย การประกวดบรรยายธรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านศาสนิกสัมพันธ์ การแสดงดนตรีและลานวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ การแสดงศิลปะการต่อสู้ดาบสองมือ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ทั้งสองวัฒนธรรม การประกวดจัดตกแต่งซุ้มหมู่บ้าน การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงของดีในหมู่บ้าน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
 
 

ศอ.บต. มอบข้าวสารแก่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มานิ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น
         วันนี้ (3 กรกฎาคม 2561) ที่ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรังอัสลี) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอจะแนะ หัวหน้าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 4907 หัวหน้าพิทักษ์ป่าไอร์กาเวาะ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ประชาชนบ้านไอร์บือแต และพี่น้องโอรังอัสลีเข้าร่วม
 
       ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ตามพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ  ในอดีตที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์มานิในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เป็นระยะเวลานาน ศอ.บต. จึงได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับทีมสำรวจ เพื่อทำการเก็บข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา จากการดำเนินการ ตามโครงการดังกล่าว สรุปได้ว่ามี จำนวนประมาณ 319 คน แบ่งเป็น  10 กลุ่ม โดย จ.นราธิวาส มี 4 กลุ่ม 139 คน จ.ยะลา มี 6 กลุ่ม 180 คน  ซึ่งจำนวนกลุ่มชาติพันธุ์มานิ มีการคาดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ตามสภาพสิ่งแวดล้อมของอาหารในป่าเขา ซึ่งในปัจจุบันนี้ กลุ่มชาติพันธุ์มานิประสบปัญหาในด้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ป่าเริ่มหายากขึ้น จึงต้องออกมาพบปะกับชาวบ้านเพื่อที่จะหาอาหารนำไปให้กับกลุ่มของตนเอง ทำให้ชาวบ้าน และหน่วยงานในพื้นที่ ต้องเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้น
 
          ทั้งนี้ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานในระดับพื้นที่ฯ มีมติเห็นชอบร่วมกันว่า สิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์มานิ ต้องการมากที่สุดคือ ข้าวสาร ศอ.บต.  จึงได้ดำเนินการจัดหาข้าวสาร จำนวนทั้งสิ้น 80 กระสอบ มามอบให้แก่หน่วยงานในพื้นที่  ประกอบด้วย โครงการจุฬาภรณ์ 9 จำนวน 16 กระสอบ  กองร้อยรบพิเศษเฉพาะกิจ บ้านสันติ 1 จำนวน 16 กระสอบ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 จำนวน 16 กระสอบ องค์การบริหารส่วน ต.อัยเยอร์เวง จำนวน 16 กระสอบ ซึ่งในวันนี้ ศอ.บต. ได้กำหนดจุดมอบข้าวสารให้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา  จำนวน 16 กระสอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์มานิต่อไป
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner