logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในจังหวัดยะลา ตื้นตันใจ แสดงความขอบคุณ หลังจากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีประชาชนเสียชีวิตและทุพพลภาพ งวดสุดท้าย

ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในจังหวัดยะลา ตื้นตันใจ แสดงความขอบคุณ หลังจากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีประชาชนเสียชีวิตและทุพพลภาพ งวดสุดท้าย ขณะที่ภาครัฐพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจต่อไป เพราะผู้ได้รับผลกระทบฯ คือบุคคลพิเศษของเรา

อ่านเพิ่มเติม...

ศอ.บต. และกอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบฯ แก่กลุ่มผู้ถูกจับกุมคุมขังตามหมาย พ.ร.ก./ป.วิอาญา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบฯ แก่กลุ่มผู้ถูกจับกุมคุมขังตามหมาย พ.ร.ก./ป.วิอาญา

อ่านเพิ่มเติม...
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner