logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมผลิตรายการโทรทัศน์   สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศตอนแรกในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
        วันนี้ (3 กรกฎาคม 2561) ที่ ห้องกระยาทิพย์ โรงแรมปาร์ควิวยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมการจัด get link “รายการโทรทัศน์สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439)” โดยมี นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
      http://foodiecare.com.au/crime/kalutara-kupit-zakladku-marihuana-girl-scout-cookies.html  นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ด้านฮัจญ์ พร้อมกล่าวเสริมว่า ศอ.บต.เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ในเรื่องการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ จึงต้องให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ทุกคน ส่งเสริมให้ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มีเครื่องมืออุปกรณ์กระบวนการในการประกอบพิธีฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นในทุกมิติ การจัดรายการโทรทัศน์สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. เป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความเข้าใจให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้สามารถประกอบศาสนกิจในพิธีฮัจญ์ได้อย่างสมบูรณ์ และญาติพี่น้องประชาชนสามารถรับฟังข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างเต็มที่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทางรายการจะต้องเน้นในการเสนอเนื้อหารายการที่ครอบคลุม ครบถ้วน ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง ระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์ไปจนถึงเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย
 
        here นายนะรี คงบันนึก  ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์  กล่าวว่า ศอ.บต.ได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ฮัจญ์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเผยแพร่ทางวิทยุและโทรทัศน์ เน้นออกอากาศในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอสงขลา โดย ศอ.บต.ได้กำหนดกรอบและจัดประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินรายการ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหลายหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะร่วมกันประชาสัมพันธ์สื่อสารในส่วนของภาครัฐสู่ประชาชนในมิติของฮัจญ์
 
        ทั้งนี้ source url “รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์” จะเริ่มออกอากาศในวันที่ 9 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2561 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30-15.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
 

ศอ.บต. นำองค์กรหลักด้านประสานงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ หารือเรื่องข้อมติการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้และทั่วประเทศ
         วันนี้ (3 กรกฏาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและการสื่อสาร ICT ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดยนายแวปันดี วาเย๊ะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ศอ.บต. ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักจุฬาราชมนตรี กรมการปกครอง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชการมนตรี ประจำภาคใต้จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศิษ์เก่ามหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร  ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานด้านทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
            สำหรับ ในที่ประชุมครั้งนี้มีการหารือในเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าและการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องของการสมัครทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร โดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประสานผ่านมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เพื่อให้มีการเพิ่มทุนการศึกษาทั้งสายสามัญและศาสนาจากเดิน ปีละ 80 ทุน ให้เพิ่มอีก 70 ทุน รวมทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปี
 
            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ได้ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนไทยมามากว่า 50 ปี ในช่วงแรกได้รับทุนการศึกษาปีละ 10 ทุน และหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 20 ทุนต่อปี 60 ทุน ต่อปี และก็ 80 ทุน ต่อปีจนถึงปัจจุบัน และในนามรัฐบาลไทย โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงค์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มีดำริให้ ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นผู้ประสานงานหลักในการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจาก 80 ทุน ต่อปี เพิ่มเป็น 70 ทุน รวมทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีทั่วประเทศ
 

ศอ.บต.เร่งเยียวยา ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ เหตุเหยียบระเบิดในสวนยาง ย้ำหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯอย่างเต็มที่
         วันนี้ (2 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น.) ที่ แผนก ICU ศัลยกรรม โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นางน้ำทิพย์ จันทร์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. นางสุทธิดา ศาสน์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายสุทิน แห้วขุนทด  อายุ 60 ปี อาชีพรับจ้างกรีดยางพารา บ้านกูแย อยู่บ้านเลขที่ 1/7 หมู่ที่ 2 ตำสะเอะ อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณฝาเท้าด้านขวาเป็นแผลฉีกขาด จากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดภายในสวนยางพารา ตำสะเอะ อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 พร้อมกันนี้ได้มอบกล่องกำลังใจ และร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับแก่ครอบครัวแห้วขุนทด โดยมี ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาให้การต้อนรับและนำเยี่ยม
 
      http://vip1448vip.xyz/sheet/agriz-kupit-zakladku-ctimulyatori.html    นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ต้องขอแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจกับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบฯและญาติ เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ถือโอกาสแสดงความเสียใจและให้กำลังใจมายังญาติพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบฯ ขณะเดียวกันอยากฝากบอกพี่น้องประชาชนและ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนว่า  ศอ.บต. และหน่วยงานภาครัฐทุกฝ่าย พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะมิติการดูแลเบื้องต้น คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เยี่ยมเยียนดูแลเพิ่มกำลังใจผู้ได้รับผลกระทบฯและญาติ ส่วนด้านการเยียวยาต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และดูตามสภาพอาการ ในเรื่องการดูแลการรักษาทางทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ยะลาได้ทำการดูแลรักษาอย่างเต็มที่
 
            ซึ่งเหตุระเบิดในครั้งเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 5 วัน ครั้งแรก เกิดเหตุระเบิดในสวนยางพารา ที่ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ทำให้ นางวิภาวรรณ ปลอดแก่นทอง อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 4 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาดตั้งแต่ใต้หัวเข่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เกิดเหตุระเบิดขึ้นในสวนยางพารา หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ทำให้ นายชุติพงษ์ นามวงค์ อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/1 หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนและขาฉีก ขณะนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ต่อไป
 

สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. ลงพื้นที่ ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ตรวจติดตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล (ตำบลสันติธรรม)
          วันนี้ (2 กรกฎาคม 2561) ที่ ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. นำโดย นางสาวสุดาทิพย์ นวลละออง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมระดับตำบล ลงพื้นที่ ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะและตรวจติดตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็ง ของหมู่บ้าน/ตำบล (ตำบลสันติธรรม) โดยมี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี นายบาฮารุดดิน ยูโซะ  ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดปัตตานี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ เจ้าหน้าที่ทหาร บัณฑิตอาสาฯ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
 
        follow link  นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี กล่าวว่า ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศอ.บต. ที่จัดสรรให้ในแต่ละตำบลตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล หรือโครงการตำบลสันติธรรม ในส่วนของตำบลบาราเฮาะได้กำหนดกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองในมิติของความมั่นคงได้ครบถ้วน เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ซึ่งเป็นกำลังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน โดยได้ส่งเสริมอาชีพให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งโดยเริ่มต้นจากฐานครอบครัว และมีเวลาที่จะมาดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการฝึกทบทวนโดยได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาฝึกทบทวนกำลังประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่พี่น้องประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของยุทธวิธี เรื่องของการตรวจค้น ในเรื่องของการปฏิบัติตน ตลอดจนระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องทบทวน เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยได้มีทักษะ มีความรู้ มีความชำนาญ ในการตรวจค้นและเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความชำนาญ อีกกิจกรรมหนึ่งคือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทุกด้าน ได้แบ่งมอบภารกิจในเรื่องยาเสพติดให้ทุกหมู่บ้านจัดศูนย์ยาเสพติดประจำหมู่บ้านเพื่อเฝ้าดูแลลูกหลาน ในพื้นที่บาราเฮาะเป็นโมเดลหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของศาสนบำบัดในการฝึกอบรม โดยรับผู้หลงผิดที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามายังพื้นที่แห่งนี้โดยเรียกว่า บ้านแสนสุข  เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนที่หลงผิดเลิกและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก  มีพี่น้องประชาชนนำลูกหลานมาฝากไว้ที่บ้านแสนสุขแห่งนี้ให้ช่วยดูแลในเรื่องของยาเสพติด โดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากโครงการตำบลสันติธรรมมาฝึกอบรม ทั้งนี้ได้รับการบ่มเพาะในเรื่องของหลักศาสนาที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหลังจากได้รับการบำบัดเสร็จสิ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการตำบลสันติธรรมตำบลบาราเฮาะ ซึ่งได้ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของ ศอ.บต. ขอบคุณ ศอ.บต. ที่เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนในมิติของพื้นที่ในระดับตำบล
 
            นายบาฮารุดดิน ยูโซะ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ได้นำงบประมาณจากตำบลสันติธรรมส่วนหนึ่งไปใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาดุก ซึ่งดูแลโดยกลุ่มชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ชรบ. โดยได้มีการเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิม และอีกส่วนหนึ่งได้นำผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลาดุกนำไปเป็นอาหารกลางวันเพื่อสนับสนุนให้แก่เยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่บ้านแสนสุขให้เยาวชนได้บริโภคอาหารที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งบ้านแสนสุขแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้แก่เด็กเตรียมพร้อมเพื่ออยู่ในสังคม อย่างมีคุณภาพต่อไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner