logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.
         วันนี้ (30 มิถุนายน  2561) ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี  นายกิตติ  สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ฮ.ศ.1439  โดยมี นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต.  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ผ่านการประกอบพิธีอุมเราะห์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
 
         ทั้งนี้ ศอ.บต. สนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ฮ.ศ. 1439 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกองกิจการฮัจญ์กับสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้นำกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 180 คน เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์  ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และในวันนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นการต่อเนื่อง โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และเพื่อพบปะรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการนำคุณค่าของการประกอบพิธีอุมเราะห์มาแก้ปัญหาและสร้างครอบครัวคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
 
          get link  นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ทุกท่านที่ได้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ถือเป็นตัวแทนของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยที่ได้ไปยังดินแดนที่มีความสำคัญกับพี่น้องมุสลิม ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกสิ่งหนึ่งในชีวิต ขอให้ทุกท่านนำประสบการณ์และคุณค่าของการไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือแก้ปัญหาของพื้นที่ และที่สำคัญขอให้ทุกท่านดำรงไว้ซึ่งความเป็นคนดีและมีคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม การประชุมในวันนี้อยากให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับประมวลสรุปผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อไป
 

คาราวานแรลลี่ออฟโรดท่องเที่ยว สานสัมพันธ์ 4 ประเทศอาเซียน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ จชต. กระตุ้นท่องเที่ยว พร้อมแสดงความห่วงใยร่วมสวดดูอาร์และแปรขบวนอักษรส่งแรงใจให้ 13 คนทีมหมูป่า และทีมค้นหา

          วันนี้ (29 มิถุนายน 2561)  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับ ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชมรมเรดโซดออฟโรด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงกัวลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียร่วมกันจัดโครงการคาราวานแรลลี่ออฟโรดท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ 4 ประเทศอาเซียนได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย (Tour Rally Southern Thailand 4x4 offroad Asian 2018 #1) โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธี
 
         โครงการคาราวานแรลลี่ออฟโรดท่องเที่ยว สานสัมพันธ์ 4 ประเทศอาเซียน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงพื้นที่จะได้ประโยชน์จาการแข่งขันออฟโรดทั้งด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นพัฒนาคุณภาพของประชากรในจังหวัด ตลอดจนสร้างความสงบสุขในสังคมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
         สำหรับการเดินทางครั้งนี้โครงการได้จัดให้มีจุดพักรถตามสถานที่ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ ด่านอำเภอสุไหงโกลก จ.นราธิวาส  อ่าวมะนาว จ.นราธิวาส มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี และสนามนเรนทร์ ออฟโรด จ.ยะลา โดยมีระยะเวลาการจัดโครงการ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 และมีรถออฟโรดเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 200 คัน
 
               และในโอกาสที่มีการจัดแรลลี่ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการคาราวานแรลลี่ออฟโรดท่องเที่ยว สานสัมพันธ์ 4 ประเทศอาเซียน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ได้มีการกิจกรรมพิเศษสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่า จำนวน 13 คน ประสบภัยติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 จึงร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยด้วยการสวดดูอาร์ขอพรให้ผู้ประสบภัยทั้ง 13 ชีวิตปลอดภัย พร้อมทั้งแปรขบวนเป็นเลข 13  และปล่อยพันธุ์กุ้ง ณ อ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ จ.นราธิวาสด้วย
 

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงานการแสดงกายกรรมระดับนานาชาติ จากประเทศจีน งานเดียวได้ครบทุกอารมณ์กับ 14 ชุดการแสดงระดับเอเชียในยะลา
          วันนี้ (29 มิถุนายน 2561) เวลา 19.00 น. ที่ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร  สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดงกายกรรมระดับนานาชาติ International  Acrobatics  Show จากประเทศจีน จัดโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ร่วมกับเทศบาลนครยะลา มูลนิธิฯ ยะลาบำรุงผดุงประชา และหน่วยงานสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย - จีน รวมทั้งเป็นการเติมสีสัน ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง
 
           โดยในพิธีเปิดมีนายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายมุขตาร์   มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จักรกฤษณ์   ธัญญคุณากรสกุล ประธานมูลนิธิยะลาบำรุงผดุงประชาหัว หน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมชมการแสดง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทุกคนที่เดินทางมาชมต่างตื่นตาตื่นใจกับการชมการแสดงที่มีความแปลกใหม่ ที่คณะได้จัดการแสดงมาทั้งหมด 14 ชุดการแสดง
 
            สำหรับการแสดงกายกรรมระดับนานาชาติ International  Acrobatics  Show จากประเทศจีน มีกำหนดเปิดการแสดง http://foodiecare.com.au/crime/kalutara-kupit-zakladku-marihuana-girl-scout-cookies.html "กายกรรมมายากล" วันที่ 29 - 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามช้างเผือกยะลา แสดงวันละ 3 รอบ รอบนักเรียน บัตรราคา 50 บาท เวลา 13.00 - 14.30 น. และ 15.30 - 17.00 น. รอบผู้ใหญ่ บัตรราคา 200 บาท (ผู้ใหญ่) บัตรราคา 100 บาท (เด็ก) เวลา 19.00 - 20.30 น. ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครยะลา  หรืออาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามช้างเผือกยะลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7321-6738 ในเวลาราชการ
 

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีทักษิณานุปทาน ทำบุญถวายท่านพระครูรัตนรังสี หรือ “หลวงพ่อเพชรแก้ว” อดีตเจ้าอาวาสแห่งวัดรังสิตาวาส
         วันนี้ (29 มิถุนายน 2561) เวลา 09.30 น. ที่วัดรังสิตาวาส (วัดสาเมาะ) ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานทำบุญทักษิณานุปทาน ท่านพระครูรัตนรังสี อดีตเจ้าอาวาส และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวัดรังสิตาวาส รวมถึงการทำบุญหล่อเทียนพรรษา โดยครั้งนี้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าบังสุกุล ถวายภัตตาหารเพลและทักษิณานุปทานถวายอุทิศให้กับอดีตเจ้าอาวาสและผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวัดรังสิตาวาส
 
          บรรยากาศในพิธีเป็นไปอย่างอบอุ่นมีญาติๆของอดีตเจ้าอาวาส และผู้ที่ทำคุณประโยชน์กับวัดรังสิตาวาส พร้อมอุบาสกอุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ร่วมงานครั้งนี้จำนวนมาก
 
         สำหรับทำบุญทักษิณานุปทาน แด่ท่านพระครูรัตนรังสี อดีตเจ้าอาวาส ทางวัดรังสิตาวาส ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้จัดงานทำบุญเนื่องจากตรงกับวันมรณะภาพของพระครูรัตนรังษี อดีตเจ้าอาวาสตรงกับวันที่ 29 มิถุนายนของทุกๆปี พระครูรัตนรังสี หรือที่ชาวบ้านเรียกหลวงพ่อเพชรแก้ว อิสลามเรียกว่า here “ดาโต๊ะสาเมาะ” เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดรังสิตาวาส ที่มีคุณูปการต่อชาวบ้านมาเป็นเวลายาวนาน เป็นที่เคารพนับถือจากประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ เพราะเป็นเจ้าอาวาสต้นแบบของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner