logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ศอ.บต. ร่วมกับสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดกิจกรรม เตะดี พี่เลือก ฝันให้ไกล ไปให้ถึง เพื่อคัดเลือกยุวชนจากชายแดนภาคใต้ เข้าสู่ทีมสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
           วันนี้ (15 กันยายน 2561) สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด และสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ร่วมจัดกิจกรรม เตะดี พี่เลือก ฝันให้ไกล ไปให้ถึง เพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนยุวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนักเตะลูกหนังในสังกัด ทีมสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพื่อส่งเสริมให้ยุวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสได้เข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ สามารถ สร้างรายได้จากการเป็นนักกีฬาในอนาคตอีกด้วย
 
             สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมียุวชนเข้าร่วมในสังกัดแล้ว 33 คน และในปี 2561 นี้ สโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตั้งเป้าคัดเลือกยุวชนในพื้นที่โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ผ่านเข้ารอบ เพื่อสานฝันให้กับยุวชนต่อไป ซึ่งจะทำการคัดเลือกยุวชนจำนวน 4 รุ่นอายุคือรุ่นอายุ 11 ปี เกิดปี พ.ศ. 2550-2551 รุ่นอายุ 13 ปี พ.ศ. 2548-2559 รุ่นอายุ 14 ปี พ.ศ. 2547 และรุ่นอายุ 15 ปี พ.ศ. 2546 โดยยุวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าไปเก็บตัวรอบสุดท้ายที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเวลา 5 วัน ร่วมกับเพื่อนๆในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้ลงไปคัดเลือกก่อนหน้านี้ 
 
          ทั้งนี้การคัดเลือกจัดขึ้นที่บริเวณสนามฟุตบอลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมการปกครอง) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายชาติ ศิริประภากร  รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศอ.บต. นายไชยชนก ชิดชอบ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด และทีมงาน มาเป็นกรรมการตัดสิน และคัดเลือกยุวชนและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ขณะเดียวกันมีผู้ปกครองรวมถึงยุวชนที่สนใจเข้าร่วมติดตามการคัดเลือกยุวชนในครั้งนี้เป็นจำนวนมากด้วย
 

ภาคประชาสังคม จชต. ร่วมถอดบทเรียนโครงการเพื่อประชาชน  ผู้อำนวยการสำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ศอ.บต. เผย การรู้และเข้าใจปัญหาตรงกัน นำไปสู่การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
          วันนี้ (14 กันยายน 2561) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี (สปส) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนไทยพุทธ และเครือข่ายชุมชน 2 วิถี เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนกว่า 100 ชุมชน
 
          นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนัก สปส. ศอ.บต. กล่าวถึงการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า การรู้และเข้าใจปัญหาในพื้นที่ที่ตรงกัน จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ความรุนแรง ส่วนปัญหายาเสพติดและสังคมเป็นปัญหาทั่วไป สาเหตุเกิดจากมีผู้เห็นต่างกับนโยบาย การดูแลของภาครัฐในพื้นที่ จึงนำไปสู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน ประชาชนมีความหวาดกลัว และไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเท่าที่ควร อีกทั้งผู้เห็นต่างยังมีการโฆษณาให้หน่วยงานต่างประเทศได้รับรู้แบบผิดๆ เพื่อสร้างความแตกแยกและให้หน่วยงานต่างประเทศเข้ามาให้การช่วยเหลือ สนับสนุนขบวนการ โดยหลายครั้งที่องค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC เข้ามาสอบถาม สอดส่องความเป็นไปในการให้ความเท่าเทียมเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆแก่พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้ประจักษ์แล้วว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความยุติธรรมกับทุกศาสนา ให้ความดูแล ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมเสมือนคนไทยที่นับถือศาสนาอื่นๆในประเทศ ทำให้เหตุการณ์ความไม่สงบดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ผู้เห็นต่างฯยังหาวิธีการสร้างความแตกแยก โดยทำร้ายผู้นำศาสนาของศาสนาพุทธและมุสลิม เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่า เป็นการล้างแค้นกันไปมา ซึ่งวิธีการนี้มีจุดประสงค์สร้างความแตกแยกในพื้นที่ อย่างไรก็ตามภาครัฐพยายามดำเนินการยุติความรุนแรง ปรับกลไกการทำงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความรุนแรงในพื้นที่ สร้างความรัก ความสามัคคี และมุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุข อาทิ โครงการเมืองต้นแบบ 3 เหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการพาคนกลับบ้าน โครงการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ และโครงการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเป็นโซ่ข้อกลางในการสร้างความเข้าใจพื้นที่ เป็นต้น
 
             ผู้ด้านแทนผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนในครั้งนี้ว่า เป็นการร่วมประชุมเพื่อต่อยอด การขับเคลื่อนกิจกรรมของภาคประชาสังคมในอนาคต เนื่องจากการทำงานของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน การร่วมกันถอดบทเรียนจึงเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง
 
            สำหรับกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนฯในครั้งนี้ นักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จะดำเนินการสรุปบทเรียนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขในจัดกิจกรรมของภาคประชาสังคมครั้งต่อไป
 

ศอ.บต. ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
            เมื่อวันนี้ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานและดำเนินการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายไชยะ เจ๊ะแหล้ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.  รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส นักวิชาการที่ดินชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ปัตตานี ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเทพา ประธานและเลขานุการชมรมอิหม่ามอำเภอ 54 อำเภอ รวมจำนวน 110 คนเข้าร่วม
 
          นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  ได้กล่าวในที่ประชุมถึงการดำเนินการจดทะเบียนที่ดินวากัฟ (บริจาค) ของมัสยิดว่า จะประสบความสำเร็จได้ ต้องเกิดจากการร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นจากการเสียสละของผู้แทนมัสยิด การอำนวยความสะดวกของส่วนราชการ พร้อมทั้งชื่นชมการดำเนินการยื่นจดทะเบียนที่ดินวากัฟ (บริจาค)ของมัสยิดในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ประสบความสำเร็จแล้วประมาณ 70 %
 
           ขณะที่ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ได้กล่าวว่า คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟระดับอำเภอ ได้มีการประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาของมัสยิด ซึ่งผู้แทนอิหม่ามอำเภอ ได้มีข้อเสนอให้บัณฑิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนโอน และเสนอให้สำนักงานที่ดิน ควรมีช่องทางด่วนในการยื่นเรื่องจดทะเบียนโอนที่ดินวากัฟ
 
          ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการพูดคุยเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นมากำหนดทิศทางและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการและบุคคลกรที่เกี่ยวข้องต่อไป
 

ศอ.บต. แถลงข่าว  10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน นำเสนอผลงาน 10 โครงการเด่นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น ที่หอประชุมชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.   นายกิตติ สุระคำแหง  รองเลขาธิการ ศอ.บต. และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกันแถลงข่าว 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน ประจำปี 2561  โดยมีการนำผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมถึงคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการทำงานห้วง 10 เดือน ของปีงบประมาณ 2561 มาร่วมแถลงในครั้งนี้
 
          โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้แต่ละโครงการประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ที่เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ศอ.บต. รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “สิริเวชยาน” ( หมายถึง รถที่ให้บริการทางการแพทย์อันเป็นมงคล ) และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ชื่อพระราชทานด้วย  โดยรถยนต์โมบายเคลื่อนที่นั้นเป็นรถยนต์ที่มีการออกแบบพิเศษเพื่อให้คล่องตัวในการเข้าพื้นที่ ทำงานเชิงรุก มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างใกล้ ปัจจุบันมีการจัดทำรถยนต์โมบายนำร่อง 2 คัน ใช้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสและในอนาคตมีแผนที่จะขยายไปในพื้นที่อื่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีโครงการดูแลคนไร้สัญชาติในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการพิสูจน์สารพันธุกรรม และได้รับบัตรประชาชนไปแล้ว 699 ราย ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ศอ.บต. ได้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังมีโครงการอีกมากมายที่ ศอ.บต. ดำเนินการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วน
 
        อย่างไรก็ตามในการแถลงข่าว เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า ศอ.บต. ยังได้ผลักดันศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าหลังจากนี้ ศอ.บต. ยังคงเน้นการดำเนินงานเพื่อประชาชน โดยยึดหลักการที่ว่า ศอ.บต. จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง
 
          สำหรับนิทรรศการที่มาจัดแสดงในการแถลงข่าวครั้งนี้ มีทั้งหมด 10 นิทรรศการ ประกอบด้วยโครงการรถยนต์พระราชทาน “สิริเวชยาน”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยพระยุคลบาท โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน”  โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุข  โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมตามนโยบาย “ประชารัฐ” และอำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ 9 เด่น 10 ดี คนเยียวยาต้นแบบ โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบอำนวยความเป็นธรรมในการร้องเรียนร้องทุกข์ โครงการ คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ สู่ทะเบียนราษฎร์ รับรองคนไทย โดยโครงกันทั้งหมดเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ให้ประชาชนมีที่พักอาศัยและที่ทำกิน รวมถึงมีการจัดจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ เข้าร่วมจำหน่ายกว่า 30 บูท และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner