logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีงานสืบสานประเพณีบูชาแม่โพสพ ทำบุญรับขวัญข้าว ชาวเชียรใหญ่ ประจำปี 2561
          วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) ที่โรงเรียนบ้านปากเชียร และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีงานสืบสานประเพณีบูชาแม่โพสพ ทำบุญรับขวัญข้าว ชาวเชียรใหญ่ ประจำปี 2561 ซึ่งอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการบูชาแม่โพสพ ทำขวัญข้าวให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ นายอำเภอเชียรใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
 
          ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย ปล่อยริ้วขบวนแห่ และนั่งรถไถนาของทุกตำบลจากโรงเรียนบ้านปากเชียรไปยังลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ พิธีบวงสรวงแม่โพสพ เพลงบอกเด็กนักเรียน แข่งขันนวดข้าว การประกวดเรียงความเรื่องข้าว การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร สินค้าโอทอป นอกจากนี้ สาธิตการนวดข้าวฝัดข้าวของชาวนาในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ มีประชาชนและเกษตรกรชาวนาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
 
           สำหรับบรรยากาศในพิธีงานสืบสานประเพณีบูชาแม่โพสพ ทำบุญรับขวัญข้าว ชาวเชียรใหญ่ในครั้งนี้ มีประชาชนทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก โดยทุกคนต่างมีรอยยิ้มที่มีความสุขที่ได้ทำบุญร่วมกัน  ซึ่งงานครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นอีก 1 งานสำคัญ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีมาอย่างยาวนาน และมีประชาชนเลื่อมใสศรัทธา โดยมีการจัดงานกันมาต่อเนื่องและในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11
 

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมบรรยายพิเศษ ความก้าวหน้า“แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐไทยและประเทศมาเลเซีย ชี้เมืองเบตง เป็นต้นแบบนำร่องด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่อื่นๆ
          วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมกาเดนส์วิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ http://metall17.ru/wrinkle/skorost-a-pvp-v-vladimire.html “แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา” ซึ่งจัดโดยสำนักงานประสานงานชายแดนไทย -มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 โดยมี นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก Mr. Kamalludin Bin HJ Ismail หัวหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจำรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  นายด่านศุลกากรเบตง นายกเทศมนตรีอำเภอเบตง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวรชายแดนที่ 445 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 40 คน เข้าร่วม โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซีย  ให้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
          get link พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวถึงกิจกรรมงานวันนี้ว่า จัดขึ้นโดยสำนักงานประสานงานชายแดนไทย - มาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4  ได้ร่วมกับ สำนักงานประสานงานชายแดนมาเลเซีย – ไทย ประเทศมาเลเซีย ที่ตั้งอยู่ที่ เมืองอลอร์ สตาร์ รัฐเคดาห์ และ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ  โดยวันนี้ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายมาเลเซีย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงสัมมนา เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเฉพาะในเขตที่อยู่ตรงข้ามจังหวัดยะลา กับ รัฐเปรัค ให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงได้ในอนาคต ในการนี้เลขาธิการ ศอ.บต.ได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ ศอ.บต.  เป็นผู้แทนบรรยาย เรื่องภาพรวมของการพัฒนาภาคใต้ นำแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักๆ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้ประกาศในปี 2558 และพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ที่มีมติ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2559 ที่ผ่านมา จึงได้ชี้แจงให้ทราบถึงความก้าวหน้า ของการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 3 เมืองหลัก ได้แก่ การพัฒนาเกษตรฐานรากสู่ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้ง  3 จังหวัด มีพื้นที่ที่ใช้ในการแปรรูป อยู่ที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ได้ชี้แจงว่าสามารถร่วมในการลงทุน และพัฒนาระหว่างไทยกับมาเลเซียได้ในอนาคต  2. ภาคการท่องเที่ยวครอบคลุม 3 จังหวัด รวมไปถึงสงขลาและสตูล โดยกำหนดเมืองเบตง  เป็นเมืองต้นแบบนำร่อง มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้ชี้แจงว่า มาเลเซียสามารถร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ประกาศย้ำเสมอว่า ขอให้ร่วมมือกันในฐานะมิตรประเทศอาเซียน และ IMT- GT  รวมถึง “มาเที่ยว 1 ที่ไปทุกประเทศ”  และสุดท้ายได้ชี้แจงถึงความก้าวหน้าเมืองการค้าชายแดนระหว่างประเทศที่อำเภอสุไหงโกลก  เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซีย ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมของไทย ได้มองภาพใหญ่ของการพัฒนาชายแดนใต้ ที่เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย และทางฝั่งประเทศมาเลเซีย ได้มีความสนใจและได้รับรู้ รับทราบ และยืนยันว่าจะพัฒนาความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
 

พิธีปิดค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 1
          วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) เวลา 11.30 น. ที่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร    จังหวัดสงขลา นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เป็นประธานปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 1 โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในพื้นที่ถึงการทำงานของรัฐบาล พร้อมเป็นการสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสังคมในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง ให้วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง และพัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่นยืน โดยครั้งนี้มีคณะวิทยากรจากศูนย์สันติสุขกองอำการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่จากหน่วยสันติสุขจังหวัดขายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมในพิธีปิดพร้อมร่วมมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย
 
      go    นายอารี ดิเรกกิจ กล่าวว่า การเห็นภาพบรรยากาศในครั้งนี้ ตนเองรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เห็นเยาวชนต้นแบบของการเป็นผู้นำเยาวชนที่มีความกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจในเรื่องของความถูกต้อง การที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีนั้น เราจะต้องมีคุณธรรมในตัวเอง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหาร ศอ.บต. โดยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เห็นความสำคัญพร้อมได้ฝากความคิดเห็นแก่น้องๆเยาวชนทุกคนว่า “อยากเห็นทุกคนเป็นเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพ สามารถเจริญเติบโตได้ตลอดกาล เพื่อนำกลับมาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาองค์กร และพัฒนาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าได้”
 
           ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2561 โดยในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการเป็นผู้นำที่ดีโดยการใช้เรื่องของการสันติวิธี การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในเรื่องของวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมของเยาวชนในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอันจะนำความสันติสุขกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มั่นคงในอนาคตต่อไป
 
 

ศอ.บต. เตรียมจัด “เตอรีมา กรือเซะ” กิจกรรมดึงนักท่องเที่ยว-เที่ยวชม 3 จชต. รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผย หวังเป็นบันไดสร้างเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาล และเศรษฐกิจในพื้นที่
         วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) ที่โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือ รับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “เตอรีมา กรือเซะ” ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561นี้ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ชุมชนบ้านกรือเซะ ตันหยงลุโล๊ะ บานา และชุมชนบ้านบาราโหม คณาจารย์โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โรงเรียนสตรีพัฒนาศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโล๊ะ และนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียนเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรม พร้อมเสนอข้อคิดเห็น เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
 
          นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศอ.บต. กล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเส้นทางฮาลาลว่า โลกของเรามีประเทศกว่า 200 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศมุสลิม 65 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม แต่ได้รับตราฮาลาลจาก OIC โดยขณะนี้ไทยติดอันดับที่ 13 ของฮาลาล และตั้งเป้าหมายว่าจะขับเคลื่อนสินค้าฮาลาลให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับเพื่อติดอันดับ 1 ใน 10
 
          รองเลขาธิการศอ.บต. กล่าวอีกว่า ตลาดฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้คือ ประเทศอินโดนีเซีย รองลงมาคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ถ้านับคนที่บริโภคอาหารฮาลาลจะสามารถกระจายได้ทั่วโลก เพราะตราฮาลาลเป็นเครื่องหมายที่ผู้บริโภคให้ความไว้ใจและเชื่อใจในเรื่องความสะอาด และคุณภาพ ฯลฯ ซึ่งการขับเคลื่อนเพื่อให้พื้นที่กรือเซะ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวฮาลาล จำเป็นต้องใช้มิติความเป็นมุสลิมในพื้นที่ในการจุดประกายธุรกิจฮาลาล เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน สร้างผู้ประกอบการรายใหญ่ และก่อให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจ โดยจำเป็นต้องพัฒนา 3 ประการ คือ การใช้ทุนความเป็นศาสนา อัตลักษณ์มลายู ศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงตัวตนของประชาชน ให้เป็นจุดเด่นของการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม การผลักดันอุตสาหกรรมในพื้นที่ ต้องช่วยกันทำให้ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นฮาลาลที่บริสุทธิ์ และ การเพิ่มรายได้แก่ประชาชน คือ ทำอย่างไรที่จะเพิ่มและต่อยอดการท่องเที่ยว อาหาร และผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สู่ธุรกิจและการผลิตฮาลาลได้ อย่างไรก็ตามดีใจที่ชุมชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พร้อมพัฒนาให้กรือเซะและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งอีกครั้ง
 
           ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงเจตนาที่จะเข้าร่วมเป็นมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเป็นผู้แทนพื้นที่ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อาหารและสถานที่พักแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วย
 
             จากนั้นเวลา 15.00 น. รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน คณาจารย์ และนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมทำความสะอาดสถานที่ และเส้นทางบริเวณมัสยิดกรือเซะ ในกิจกรรม big cleaning day เพื่อสร้างความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่และมัสยิดกรือเซะให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นในงาน “เตอรีมากรือเซะ” นี้
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner