logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

 
       เมื่อวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00น. นางสาวมยุรี อูเซ็ง บัณฑิตอาสาฯ บ้านเจ๊ะเหม ม.3 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส รายงานว่า ที่บริเวณพื้นที่นาร้างการเกษตรอินทรีย์แบบยังยืนชุมชนละหาร บ้านเจ๊ะเหม ม.3 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส บัณฑิตอาสาฯ ม.3 บ้านเจ๊ะเหม ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส ได้มีส่วนร่วมในการทำขนมหวานลอดช่องร่วมกับกลุ่มนาร้างเพื่อต้อนรับคณะอาจารย์ที่มาเยี่ยมชมการเกษตรนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน โดยมีนางสาววรัญญา เตียวกุล ผู้ประเมินผลการบรรยายโครงการตำบลสุขภาวะ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีนายมูฮำหมัด บิง ประธานกลุ่มนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง สมาชิกกลุ่มนาร้างบัณฑิตอาสาฯและชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งบัณฑิตอาสาฯได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner