logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

        วันนี้ (17 ตุลานคม 2559) นางสาวรอบีอ๊ะ สันง๊ะ บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 2 บ้านย่านซื่อ ตำบลย่านซื่อ  อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 14.45 น. นางสาวอรพินธ์  เพ็งบุญ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ผู้รับผิดชอบตำบลย่านซื่อ พร้อมด้วยนายโหด  สาบหอม  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่2  บ้านย่านซื่อ และบัณฑิตอาสาฯ  ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการจำนวน 2 คน คือ นางสาวสุวรรณี  หลังขาว  อายุ 31 ปี ซึ่งพิการทางร่างกาย  แขน ขาลีบ  ไม่สามารถเดินได้ตัวเองได้ และนายวิรุต  หลังขาว อายุ 30 ปี พิการทางร่างกาย แขนขาลีบไม่สามารถเดินได้เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นพี่น้องกัน
 
         ด้านนายอิสมาแอน สัสดี บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพานเหล็ก ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รายงานว่า นายปรารภ หลินมา ปลัดประจำตำบลควนโดน พร้อมด้วยนายอับดลวาหาบ หลีเส็น กำนันตำบล ควนโดนและบัณฑิตอาสาบ้านหัวสะพานเหล็ก ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 คน คือ เด็กชายอาซีม เทศอาเส็น อายุ 4 ปี พิการทางร่างกายและสมองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และนางฮาหวา ล่านุ้ย     อายุ 55 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงอัมพาตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นกัน
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner