logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

        วันนี้ (17 ตุลาคม 2559) บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิหลายพื้นที่ในจังหวัดสตูล อาทิ บัณฑิตอาสาบ้านหัวกาหมิง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล บัณฑิตอาสาหมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล บัณฑิตอาสาหมู่ที่ 2 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รายงานว่า ชาวบ้านร่วมกันจัดกิจกรรมกวนอาซูรอ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาอิสลาม โดยร่วมสบทบทุน พร้อมนำข้าวสาร และวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น กล้วย ฟักทอง ถั่วต่างๆ เป็นต้น มากวนรวมกัน จากนั้นร่วมกันรับประทาน และแจกจ่ายให้กับผู้ที่ถือศีลอด และผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นประเพณี วันสำคัญของศาสนาอิสลามและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner