logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

           วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2559) นางกชพร บุตรมาตา บัณฑิตอาสา หมู่ที่ 1 บ้านไอร์ตุย ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ชาวบ้านไอร์ตุย ตำบลศรีบรรพต  ร่วมจัดกิจกรรมกวนอาซูรอ ต้อนรับปีใหม่ฮิจเราะห์ ศักราช1438. นำโดยนายนรินทร์ สำราญสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1ซึ่งเป็นประเพณีของท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีของชาวบ้านในหมู่บ้าน ด้านนายอาฮามะฮิลมี บือโต บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส รายงาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 21.00 น. นายอดินันต์ โต๊ะนากายอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ พร้อมด้วย นายมะหะมะสุรีดิง อาบูดายอ อีหม่ามประจำมัสยิดมูฮำมาดียะห์และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปรับปรุงอาคารอาคารเรียนกีรออาตี (อัลกรุอาน) โรงเรียนตาดีกามัสยิดมูฮำมาดี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่เข้าเรียนในหมู่บ้าน
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner