logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

 
          วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2559) นางพิชญดา โนรดี บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านผัง 14 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง นายวิเวก จุลพงศ์ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมจัดประชุมประจำเดือนหมู่บ้านพร้อมทั้งจัดกิจกรรมประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐปีงบประมาณ 2560 มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านและโครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ซึ่งได้คัดเลือกคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี อีกทั้งมีการหารือเกี่ยวกับปัญหาการทำบัตรประชาชนของชาวบ้านในหมู่บ้านด้วย
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner