logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและหัวส่วนราชการในพื้นที่ มีวาระการประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดยก่อนเข้าสู่การประชุม นายมะไซดี แวสะนิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย พร้อมถวายความอาลัย ด้วยการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที
 
        ทั้งนี้ภายหลังการประชุม ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจนในพื้นที่ ประกอบด้วยทุนการศึกษาของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 6 ทุน ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 6 ทุน พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นอำเภอเจาะไอร้อง เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner