logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

        เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาทวี จังหวดสงขลา บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ อำเภอนาทวีรายงานว่า นายจารุวัฒน์  นาคทองแก้วปลัดอาวุโสอำเภอนาทวี นายพงษ์พันธ์  ศรีนิ่ม ปลัดอำเภอนาทวีร่วมกับบัณฑิตอาสาฯอำเภอนาทวี จัดการประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 โดยมีวาระพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับหมู่บ้าน (พนม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการ สันติธรรม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 พร้อมวางแนวทางการจัดกิจกรรมย้อนยุคประวัติศาสตร์ถ้ำเขาน้ำค้าง อำเภอนาทวี ในวันที่ 11-12 เมษายน 2560 และกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธ์พี่น้องในพื้นที่อีกด้วย
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner