logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา เวลา. 10.00 น. นางสาวนูรีดา  เจ๊ะโก๊ะ บัณฑิตอาสาฯ บ้านคูระ ม.2 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี รายงานว่า นายสุวิชช์ศรีสุวรรณ นายอำเภอแม่ลาน พร้อมด้วยนายมนตรี บุญวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง และคณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบล 5 ล้าน) ประกอบด้วยเกษตรอำเภอแม่ลาน ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลม่วงเตี้ย เกษตรประจำตำบลผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 2209 และเจ้าหน้าที่ปกครองตำบลม่วงเตี้ย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ ความก้าวหน้าของโครงการ ในพื้นที่ หมูที่ 2 บ้านคูระ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 โครงการ  ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์มัสยิดดาเราะห์มาเซ็ง  2.โครงการต่อเติมรั้วกูโบร์บ้านคูระ โดย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย คณะกรรมการหมู่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจง พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และถูกต้องตามระเบียบ
 

นายอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุม 100 ปี
      เมื่อ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00น.) นายเอกชัย ล่องโลก ประธานบัณฑิตอาสา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล รายงานว่า ที่ หอประชุม 100 ปี อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอทุ่งหว้า  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตอาสาเข้าร่วมการประชุม  โดยมีวาระในการประชุม ดังนี้  เรื่องการจัดงาน "ทะเบียนรักทุ่งทานตะวันที่ทุ่งหว้าตามหาหัวใจรักที่ปลายอุโมงค์" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ลานหน้าอำเภอทุ่งหว้า ,  เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละตำบลโดยบัณฑิตอาสาเป็นผู้จัดทำงานนำเสนอ power point , เรื่องการติดตามโครงการ   “ธารน้ำใจ แด่ผู้ยากไร้” โดย นางสาว จุรีรัตน์  เพ็ชรอินทร์ บัณฑิตอาสา หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน  เป็นผู้นำเสนอความคืบหน้าการสร้างที่อยู่ให้ผู้ยากไร้ , เรื่องการเลือกกำนันคนใหม่ ตำบลป่าแก่บ่อหิน  ซึ่งผลที่ออกมานั้น นายสุพัฒน์  ทวีบุรุษ ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน ได้รับตำแหน่งกำนันคนใหม่   และเรื่องขอความร่วมมือการทำสลากกาชาด  ซึ่งมีกำหนดจะจัดในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2559  นี้   ทั้งนี้รายละเอียดในการประชุมบัณฑิตอาสาจะนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป
 

     วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา ๑๒.๓๐ น. น.ส.อาซีย๊ะ  ยูโซ๊ะ  บัณฑิตอาสาบ้านปราลี  ม.๑๐  ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รายงานว่า นายอับดุลมาเละ อูมา อิหม่ามประจำมัสยิดเราฎอตุลยันนะห์  บ้านบาเละ ร่วมด้วย นายอารีย์  สาและ กำนัน ต.รือเสาะ บัณฑิตอาสา คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน ได้จัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ณ มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์ บ้านบาเละ ม.๑๐ ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส โดยมี นายกฤษฎา  สุขสบาย  ปลัดอาวุโส อ.รือเสาะ  พันตำรวจเอกเรืองศักดิ์ บัวแดง  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อ.รือเสาะ  เจ้าหน้าที่ทหาร   ได้ให้เกียรติ ร่วมรับประทานอาหารใน งานเมาลิดประจำมัสยิดครั้งนี้ ซึ่งจากการได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีของชาวบ้าน
 

อิหม่ามประจำมัสยิด ตราแด๊ะ   ตำบลบาโงสะโต  อำเภอระแงะ  จ. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม  “วันมอบทุนให้กับเด็กกำพร้า อัล – อิกรอม ประจำปี  2559
     เมื่อ (วันที่2 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 19.30 น.) นางสาวกัรมีย์ อุเซ็ง บัณฑิตอาสา  บ้านตราแด๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า  ที่  มัสยิดบ้านตราแด๊ะ  หมู่ที่ 5  ตำบลบาโงสะโต  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  นายมูสตอปา   ตีเย๊าะ  อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านตราแด๊ะ   เป็นประธานการประชุม  วางแผนจัดกิจกรรม "วันมอบทุนเด็กกำพร้า อัล-อิกรอม" ประจำปี 2559  ในวันที่13 - 14 กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีนายมูฮำมัดเสากี  เจ๊ะเล๊าะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านตราแด๊ะ  เป็นที่ปรึกษา , คณะกรรมการมัสยิด , คณะกรรมการตาดีกา,คณะกรรมการหมู่บ้าน , บัณฑิตอาสา , อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน , กลุ่มสตรี และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม   ซึ่งมีการจัดการแบ่งการบริหารงานของแต่ละฝ่าย อาทิ  ฝ่ายครัว ฝ่ายเวที  ฝ่ายอาคารสถานที่  ฝ่ายบริการ  ฝ่ายต้อนรับ  เป็นต้น  ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ จากนักเรียนโรงเรียนตาดีกา  ตลอดจนยังมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ ในช่วงเวลากลางคืนอีกด้วย เพื่อสร้างความสนุกและความบันเทิงให้กับประชาชนในพื้นที่
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner