logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ศูนย์ปฏิบัติการ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส  มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และอินทผาลัมให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฏอน ของ ศอ.บต.
 
       เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา17.30 น. น.ส.อาซูรา บาบู ม.3 ต.มูโนะ อ.สุไหงโห-ลก จ.นราธิวาส รายงานว่า นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นำคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก โดยมี นายมานพ เข็มเล็ก ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลมูโนะ, หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 36, สถานีตำรวจภูธรมูโนะ, สาธารณสุขอำเภอ, เกษตรอำเภอ, พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชน(เดือนรอมฎอน) พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และอินทผาลัมให้แก่ผู้ยากไร้ และมัสยิดอัรรอห์ฮีม บ้านปาดังยอ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน อันประเสริฐของพี่น้องมุสลิม โดยมีบัณฑิตอาสาฯ เป็นผู้ประสานกับอิหม่ามประจำมัสยิดในการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีบัญชีซะกาต เพื่อรับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคดังกล่าว
 

บัณฑิตอาสาฯ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เชิญชวนชาวเกษตรกรให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการเพิ่มผลผลิตลองกอง
 
        เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. นางมลฤดี ซี บัณฑิตอาสาฯ บ้านอีนอ หมู่ที่ 2 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส รายงานว่า บ้านอีนอ หมู่ที่2 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส บัณฑิตอาสาฯ ได้พบปะนายมะ หะยี เพื่อสำรวจรายการทรัพย์สินของมัสยิดดารุลมุตตากีน ที่มีผู้วากัฟ ซึ่งทางโต๊ะอีหม่ามได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ บัณฑิตอาสาฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องผลไม้ลองกอง ซึ่งโต๊ะอีหม่าม ผู้นำศาสนา รวมถึงชาวบ้านได้สมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเพิ่มผลผลิตลองกอง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของโครงการเพิ่มผลผลิตลองกอง เพื่อช่วยชาวเกษตรกรที่ปลูกลองกอง ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการทางการตลาดของผู้บริโภคได้
 

“อินทผาลัม” ส่งถึงมือชาวบ้านตามพื้นที่ต่างๆ นับเป็นน้ำใจที่รัฐบาลหยิบยื่นให้กับพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฏอน
         จากคุณประโยชน์ของอินทผาลัม ผลไม้มหัศจรรย์ของพี่น้องชาวมุสลิม ซึ่งนิยมรับประทานในช่วงเดือนรอมฎอน หรือเดือนแห่งการถือศีลอด เพราะเชื่อกันว่า อินทผาลัมอุดมไปด้วยน้ำตาล ไขมัน โปรตีนและวิตามินสำคัญๆที่จำเป็นต่อร่างกาย เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว ถือเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในการใช้เป็นอาหารละศีลอดของชาวมุสลิม โดยวันนี้ (เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.) น.ส.สุไฮลา บินมะนอร์ บอส ม.6 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส รายงานว่า นายสันต์ มะตาเฮ ปลัดอาวุโสอำเภอแว้ง แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่มีชื่อในบัญชีซากาตของมัสยิด จำนวน 10 ครัวเรือน และแจก ผ้าโสรง อินทผาลัม ให้กับ กำนัน อิหม่าม และชาวบ้าน เพื่อใช้ละศีลอดในช่วงเดือนรอมฏอน
 
        โดยในวันเดียวกัน เวลา 12.10 น. นางสาวพรทิพย์ ไชยเทพ บัณฑิตอาสาฯ  หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสะโบ๊ะ ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล รายงานว่า ที่มัสยิดบ้านทุ่งสะโบ๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอทุ่งหว้า ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชน พร้อมมอบอินทผาลัม เพื่อละศีลอดในช่วงเดือนรอมฏอน จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมความคืบหน้าการดำเนินโครงการประชารัฐ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการที่สนองต่อความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน
 

ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ช่วยกันสอดส่องดูแลและเข้มงวดการจำหน่ายปะทัด ดอกไม้ไฟ ในช่วงเดือนรอมฎอน
       วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. นางสาวทัศนีย์ ตูนอ บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่3 บ้านตะโละตา ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส รายงานว่า นายอับดุลรอแม็ง ยูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบลปะลุกาสาเมาะ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ คณะกรรมหมู่บ้านและบัณฑิตอาสาฯ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านประจำเดือน มิถุนายน 2559
 
       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีข้อชี้แจง ประกอบด้วย ข้อคำสั่งของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ให้ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านสอดส่องดูแลการจำหน่ายปะทัด ดอกไม้ไฟ ในช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อป้องกันไม่มีการจำหน่ายในหมู่บ้าน หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้เฝ้าระวังด้วย  โครงการประชารัฐ ขณะนี้ทางจังหวัดได้แจ้งมายังอำเภอว่า โครงการปรับภูมิทัศน์มัสยิดอิสลาฮุดดีนได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของจังหวัดแล้ว ดังนั้นให้คณะกรรมการดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาที่จะดำเนินการสร้างและดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปได้
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner