logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

บัณฑิตอาสา ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ทำหน้าที่เป็นครูช่วยสอนในหมู่บ้าน
        เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นางณัฐณิชา  ขำปราง  บัณฑิตอาสา ฯ บ้านผังปาล์ม 4,5 หมู่ที่ 3 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล รายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 232 หมู่ที่ 3 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล บัณฑิตอาสาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูหมู่บ้านพี่สอนน้อง ภายใต้กิจกรรมครูหมู่บ้าน  โดยสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ให้กับเด็กในหมู่บ้านจำนวน 5 คน และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การให้นักเรียนแนะนำตนเองเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการเรียนการสอน มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน จำนวน 5 คน พร้อมให้ทำแบบทดสอบนักเรียนก่อนเรียน วิชาภาษาไทย ให้นักเรียนเขียน อ่านพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์ และให้ทำแบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนเขียนและอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ และทำแบบฝึกหัด ทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ ผู้เรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี มีความเข้าใจมากขึ้น  มีความสุขในการเรียนและผู้สอนได้นัดหมายเวลาในเรียนครั้งต่อไปด้วย
 

ชาวบ้าน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส ร่วมจัดงานเลี้ยง เพื่อการกุศลสมทบทุนซื้อที่ดินวากัฟเพื่อขยายเขตมัสยิด
      วานนี้ (30 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น.) น.ส.อันดีรา อับดุลเลาะ บัณฑิตอาสา ม.7 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส รายงานว่า ที่บ้านฆอเลาะทูวอ ม.7 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส จัดงานเลี้ยงเพื่อการกุศลสมทบทุนซื้อที่ดินวากัฟเพื่อขยายเขตมัสยิด โดยมีนายมูหามะรอมือลี อาแซ กำนันตำบลแว้ง นางสาวจุฑามณี หะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง นายแวฮาเล็ม แวสมะแอ ผู้ใหญ่บ้าน นายวีรชาติ เจ๊ะดอเลาะ อีหม่ามประจำมัสยิดคอลีดียะห์บ้านฆอเลาะทูวอ ตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมัสยิด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ กลุ่มแม่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ ตำบลแว้ง และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันต้อนรับแขกที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตาดีกาคอลีดียะห์ ทำหน้าที่รวบรวมรายได้ทั้งหมด
 
       สำหรับการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงการกุศลสมทบทุนซื้อที่ดินวากัฟ เพื่อขยายเขตมัสยิดครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน โดยบัณฑิตอาสาฯทำหน้าที่ต้อนรับประสานงานและประจำจุดรับบริจาคด้วย
 

ชาวบ้านตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ร่วมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
 
           เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 นายอภิเชฐ อุมะระโห บัณฑิตอาสาฯ บ้านผังปาล์ม 3 หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล รายงานว่า ที่บ้านผังปาล์ม 3 หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล นายม่าหมัด เมืองเล่ง ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการตามโครงการแรงงานชาวบ้านในหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสาฯ ได้ร่วมกันดำเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2559 โดยทางหมู่บ้านได้ดำเนินการโครงการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างชั้นวางทะลายปาล์มตกแต่งภายใน โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกันพลาสติกและมุงจากทับ ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยเหลือในการสร้างงานและอาชีพให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้ช่วยเหลือให้เกิดการจ้างงานในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี
 

อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มอบเครื่องอุปโภค -บริโภค ให้กับครอบครัวที่ผ่านการรับรองเป็นครอบครัวคุณธรรม
          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางอุไร อาแวลาเต๊ะ บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 1 บ้านตะปอเยาะ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า นายอำเซาะ เซียะนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาฯร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับครอบครัวที่ผ่านการรับรองเป็นครอบครัวคุณธรรม เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้าน และกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน (พนม.)ประจำปีงบประมาณ 2559 จากกิจกรรมในครั้งนี้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแก่ชาวบ้านได้ ซึ่งตรงกับความต้องการและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
 
        ในวันเดียวกัน (26 พฤษภาคม 2559) ณ บ้านปาลอบาต๊ะ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ก็ได้จัดโครงการเดียวกัน นำโดยนายสุรเชษฐ์ ลุโบะกาแม กำนันตำบลลุโบะบายะ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และบัณฑิตอาสาฯ ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ครอบครัวคุณธรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวเหล่านั้นให้ทำความดีตลอดไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner