logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

บัณฑิตอาสาฯ อ.ท่าแพ จ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
 
      เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. นางสาวดียานา เตบสัน บัณฑิตอาสาฯ บ้านควนบิหลายสา ม.10 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล รายงานว่า บัณฑิตอาสาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558 และปี 2559  โดยได้รับงบประมาณ จำนวน 660,115บาท ประกอบด้วย การจัดซื้อเครื่องบดเครื่องแกง เป้าหมายคือ เพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน การปลูกพืชปัจจัยในการผลิตเครื่องแกง เป้าหมายคือ การลดรายจ่ายในการซื้อวัตถุดิบในเบื้องต้น จากการสำรวจพื้นที่ เริ่มมีการดำเนินโครงการแล้ว โดยมีการเริ่มเตรียมดินสำหรับการปลูก จัดหาพืชที่ต้องการ และเริ่มจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญในการเพาะปลูกบ้างแล้ว ทั้งนี้ บัณฑิตอาสาฯ ได้รับมอบหมายงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการและรวบรวมภาพกิจกรรมดังกล่าว
 

แฟนบอลในตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาบังสูรย์เกมส์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 12
 
       เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.นางสาวซูรียานา แมเร๊าะ บัณฑิตอาสาฯบ้านโต๊ะเด็ง หมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า นายสุธิพงศ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยทหารพรานที่ 4814 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ บัณฑิตอาสาฯและประชาชนในตำบลโต๊ะเด็งทั้ง 5 หมู่บ้าน ร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบังสูรย์เกมส์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ณ สนามบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง หมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยเริ่มการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งแข่งกับทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผลการแข่งขัน ปรากฏว่าทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเอาชนะทีมองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งไป 6-2 ประตู จากนั้นก็มาถึงคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลประจำปีนี้ระหว่างทีมไอบาตูกับทีมโต๊ะเด็ง ปรากฏว่า ทีมโต๊ะเด็งเอาชนะทีมไอบาตูไป 1-0 ประตู ซึ่งทีมที่ชนะเลิศปีนี้คือทีมโต๊ะเด็ง ได้รับเงินรางวัลจำนวน5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแจกรางวัลชิงโชคมากมายอาทิ จักรยาน พัดลม หม้อหุงข้าว ชุดเครื่องนอน ของใช้ ฯลฯ ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้
 
       สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกมีความสุขที่ได้มาร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจทีมหมู่บ้านของตัวเอง ทั้งยังได้รับรางวัลชิงโชคอีกด้วย พร้อมกันนี้ ก็ยังทำให้วัยรุ่นเยาวชนหันมาสนใจกีฬากันมากขึ้นและยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในตำบล  อีกด้วย
 

ชาวบ้านในพื้นที่ ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมการเกษตรนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน
 
       เมื่อวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00น. นางสาวมยุรี อูเซ็ง บัณฑิตอาสาฯ บ้านเจ๊ะเหม ม.3 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส รายงานว่า ที่บริเวณพื้นที่นาร้างการเกษตรอินทรีย์แบบยังยืนชุมชนละหาร บ้านเจ๊ะเหม ม.3 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส บัณฑิตอาสาฯ ม.3 บ้านเจ๊ะเหม ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส ได้มีส่วนร่วมในการทำขนมหวานลอดช่องร่วมกับกลุ่มนาร้างเพื่อต้อนรับคณะอาจารย์ที่มาเยี่ยมชมการเกษตรนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน โดยมีนางสาววรัญญา เตียวกุล ผู้ประเมินผลการบรรยายโครงการตำบลสุขภาวะ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีนายมูฮำหมัด บิง ประธานกลุ่มนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง สมาชิกกลุ่มนาร้างบัณฑิตอาสาฯและชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งบัณฑิตอาสาฯได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
 

หน่วยงานภาครัฐ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  ลงพื้นที่พบปะพูดคุย เสวนา ในกิจกรรมยามเช้า เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ปรองดองระหว่างประชาชนในพื้นที่
 
      (เมื่อวานนี้  วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น.)   นางสาวซูรียานา แมเร๊าะ  บัณฑิตอาสาบ้านโต๊ะเด็ง หมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า  นายมนต์วิทย์   โชติอัษฎายุท ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยนายปราโมทย์ แดงแต้ ปลัดอำเภอตำบลโต๊ะเด็ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และบัณฑิตอาสา  ร่วมประชุมพูดคุย  พบปะ เสวนา ในกิจกรรมยามเช้า  ตำบลโต๊ะเด็ง ณ ศาลากาแฟ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส   โดยเป็นการพูดคุยกับผู้นำหมู่บ้านภายในพื้นที่   เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ปรองดอง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่    ทั้งนี้บัณฑิตอาสาทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมเสวนายามเช้า   
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner