logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ชาวบ้านไอร์ตุย ตำบลศรีบรรพต จัดกิจกรรมกวนอาซูรอ ต้อนรับปีใหม่ฮิจเราะห์ ศักราช 1438 ด้านบัณฑิตอาสาฯ ต.ซากอ จ.นราธิวาส ร่วมปรับปรุงอาคารเรียนกีรออาตีของเยาวชนในพื้นที่
           วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2559) นางกชพร บุตรมาตา บัณฑิตอาสา หมู่ที่ 1 บ้านไอร์ตุย ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ชาวบ้านไอร์ตุย ตำบลศรีบรรพต  ร่วมจัดกิจกรรมกวนอาซูรอ ต้อนรับปีใหม่ฮิจเราะห์ ศักราช1438. นำโดยนายนรินทร์ สำราญสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1ซึ่งเป็นประเพณีของท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคีของชาวบ้านในหมู่บ้าน ด้านนายอาฮามะฮิลมี บือโต บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส รายงาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 21.00 น. นายอดินันต์ โต๊ะนากายอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ พร้อมด้วย นายมะหะมะสุรีดิง อาบูดายอ อีหม่ามประจำมัสยิดมูฮำมาดียะห์และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปรับปรุงอาคารอาคารเรียนกีรออาตี (อัลกรุอาน) โรงเรียนตาดีกามัสยิดมูฮำมาดี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่เข้าเรียนในหมู่บ้าน
 

ประชาชนหลายพื้นที่ในจังหวัดสตูล ร่วมกันจัดกิจกรรมกวนอาซูรอ เพื่อรำลึกเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาอิสลาม
        วันนี้ (17 ตุลาคม 2559) บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิหลายพื้นที่ในจังหวัดสตูล อาทิ บัณฑิตอาสาบ้านหัวกาหมิง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล บัณฑิตอาสาหมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล บัณฑิตอาสาหมู่ที่ 2 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รายงานว่า ชาวบ้านร่วมกันจัดกิจกรรมกวนอาซูรอ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาอิสลาม โดยร่วมสบทบทุน พร้อมนำข้าวสาร และวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น กล้วย ฟักทอง ถั่วต่างๆ เป็นต้น มากวนรวมกัน จากนั้นร่วมกันรับประทาน และแจกจ่ายให้กับผู้ที่ถือศีลอด และผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นประเพณี วันสำคัญของศาสนาอิสลามและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี
 

รองเลขาธิการศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมชาวสวนลองกอง ต.จอเบาะ จ.นราธิวาส ด้านประชาชนตำบลเขาแดง จ.สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีชักพระ เนื่องในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑
 
        วันนี้ (18 ตุลาคม 2559) นางสาวสุวัยบ๊ะ ลุโบะเด็ง บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ ๕ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมเจ้าหน้าที่ศอ.บต. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชาวสวนลองกอง ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรก้าวหน้าพัฒนาคุณภาพผลผลิตลองกอง  พบว่า ปีนี้ได้ผลผลิตน้อย ผลปริแตก เสีย ร่วงหล่น เนื่องจากขาดน้ำและสภาพอากาศที่ร้อน โอกาสนี้รองเลขาธิการศอ.บต.ได้ส่งกำลังใจพร้อมให้มีการวางแผนเตรียมพร้อมในการรับสภาพอากาศให้ดีในฤดูกาลหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
 
         ด้านนางสาวฐิตาพร เจนสมรภูมิ บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รายงานว่า ชาวบ้านตำบลเขาแดงร่วมจัดกิจกรรมประเพณีชักพระหรือลากพระ ที่วัดถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง โดยประเพณีชักพระเป็นประเพณีของชาวภาคใต้ จะปฏิบัติในช่วงออกพรรษา (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑) ซึ่งมีความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระมารดา พอถึงช่วงออกพรรษา พระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ทำให้ชาวบ้านมีความปลาบปลื้มมาก จึงอัญเชิญพระพุทธองค์ขึ้นประทับบนบุษบกและแห่ไปยังที่ประทับของพระพุทธองค์ ครั้นเลยสมัยพุทธกาลชาวบ้านจึงนำพระพุทธรูปมาแห่สมมุติเป็นพระพุทธองค์แทน
 

บัณฑิตอาสาจังหวัดสตูล ร่วม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการในพื้นที่
        วันนี้ (17 ตุลานคม 2559) นางสาวรอบีอ๊ะ สันง๊ะ บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 2 บ้านย่านซื่อ ตำบลย่านซื่อ  อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 14.45 น. นางสาวอรพินธ์  เพ็งบุญ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ผู้รับผิดชอบตำบลย่านซื่อ พร้อมด้วยนายโหด  สาบหอม  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่2  บ้านย่านซื่อ และบัณฑิตอาสาฯ  ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการจำนวน 2 คน คือ นางสาวสุวรรณี  หลังขาว  อายุ 31 ปี ซึ่งพิการทางร่างกาย  แขน ขาลีบ  ไม่สามารถเดินได้ตัวเองได้ และนายวิรุต  หลังขาว อายุ 30 ปี พิการทางร่างกาย แขนขาลีบไม่สามารถเดินได้เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นพี่น้องกัน
 
         ด้านนายอิสมาแอน สัสดี บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 6 บ้านหัวสะพานเหล็ก ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รายงานว่า นายปรารภ หลินมา ปลัดประจำตำบลควนโดน พร้อมด้วยนายอับดลวาหาบ หลีเส็น กำนันตำบล ควนโดนและบัณฑิตอาสาบ้านหัวสะพานเหล็ก ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 คน คือ เด็กชายอาซีม เทศอาเส็น อายุ 4 ปี พิการทางร่างกายและสมองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และนางฮาหวา ล่านุ้ย     อายุ 55 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงอัมพาตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นกัน
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner