logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  จัดโครงการครูหมู่บ้าน  เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้ อ่านออก เขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 
       เมื่อวานนี้  (วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.00น.)   นางสาวฮายาตี  อาแว บัณฑิตอาสา      หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสะท้อน ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   รายงานว่า  ที่บ้านบัณฑิตอาสา  เลขที่ 87 หมู่ที่2 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส บัณฑิตอาสาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเยาวชนในพื้นที่  เกี่ยวกับเรื่องทักษะการใช้ภาษาไทย รวมถึงฝึกให้เยาวชน ได้อ่านออก เขียนได้อย่างถูกต้อง  ตามโครงการครูหมู่บ้าน   โดยเป็นการใช้วิธีให้ฝึกอ่านและเขียนตามคำบอก ซึ่งเยาวชนในพื้นที่มีความตั้งใจและสนุกกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อ เป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการเรียนพิเศษอีกด้วย
 
 

อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ร่วมกันผนึกกำลังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ ประชาคมหมู่บ้าน ประชามติ ประชารัฐ ร่วมใจหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
      เมื่อเร็ว ๆ นี้   นางสาวนาซีมา อารง บัณฑิตอาสา หมู่ที่ 1  บ้านบางเก่าเหนือ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี   รายงานว่า  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  บ้านบางเก่าเหนือ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ภายใต้การอำนวยการของ นายโอม เชื้อแหลม นายอำเภอสายบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสายบุรีได้มอบหมายให้ นายอาหมัด เจะอาแว ปลัดหัวหน้ารับผิดชอบตำบลบางเก่า เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุข ตำบลบางเก่า  บัณฑิตอาสา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   กลุ่มสตรี  อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน  และเจ้าหน้าที่ทหารพรานในพื้นที่ เข้าร่วมใน  “โครงการประชาคมหมู่บ้านประชามติประชารัฐร่วมใจ หมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด”   โดยได้นำประชาชนซึ่งเป็นหัวใจในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการของทุกฝ่าย  ในประเด็น ดังนี้  ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน  จัดลำดับความสำคัญและบอกปัญหาเรื่องยาเสพติดในหมู่บ้านรวมถึงข้อเสนอแนะ   กำหนดการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน   ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกด้วย    นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล  มีการนำเสนอแผน 3 ปี  กำหนดแนวทางการทำงานอีกด้วย    
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ผ่านมา
 
        วันนี้ (วันที่ 20 เม.ย 59 เวลา 10:30น.)    นายอาหาหมัดซูเฮล ยีลาดอ บัณฑิตอาสา  หมู่ที่ 8 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  รายงานว่า  ว่าที่ร้อยตรีจิรัสย์  ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ    ผู้หมวดสถานีภูธรอำเภอบาเจาะ ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือครอบครัว นายเพาซี   พงศ์เกษม  อายุ 46 ปี  มีอาชีพรับจ้างทั่วไป หลังจากที่ต้องสูญเสียบ้านพักจากเหตุเพลิงไหม้จนไม่มีที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา  ทางเจ้าหน้าที่จึงได้มอบเงินทุนช่วยเหลือและร่วมดื่มน้ำชา เพื่อหารายได้ช่วยเหลือให้กับครอบครัวนายเพาซี พงศ์เกษม ซึ่งเป็นครอบครัวครัวที่มีฐานะยากจน   
 
        สำหรับสาเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดประกายไฟขึ้นในบ้าน  ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วจนวอดหมดทั้งหลัง   ทำให้เอกสารสำคัญต่างๆ และเงินสดที่เก็บไว้ รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายทั้งหมด สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชนชน ผู้ด้อยโอกาส         เมื่อวานนี้ (วันที่ 18 ​เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 16.00น) นางสาวมยุรี อูเซ็ง บัณฑิตอาสาบ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า  บัณฑิตอาสา บ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายมามะ ยา ผู้ใหญ่บ้านเจ๊ะเหม นางสาเราะห์ วอหะ ประธานกลุ่มสตรีอำเภอแว้ง  คณะกรรมการจัดซื้อการจัดจ้างโครงการ ปี 2559  ผู้ช่วยปกครองฝ่ายรักษาความสงบ กลุ่มสตรี และ​บัณฑิตอาสา บ้านเจ๊ะเหม ร่วมจัดเตรียมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน แพ็คเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา เด็กกำพร้า และแม่หม้ายในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยังร่วมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นในสังคม
      เมื่อวานนี้  (วันที่  18  ​เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 16.00น)  นางสาวมยุรี อูเซ็ง บัณฑิตอาสาบ้านเจ๊ะเหม  หมู่ที่ 3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า   บัณฑิตอาสา บ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายมามะ ยา ผู้ใหญ่บ้านเจ๊ะเหม  นางสาเราะห์  วอหะ ประธานกลุ่มสตรีอำเภอแว้ง   คณะกรรมการจัดซื้อการจัดจ้างโครงการ ปี 2559   ผู้ช่วยปกครองฝ่ายรักษาความสงบ  กลุ่มสตรี และ​บัณฑิตอาสา บ้านเจ๊ะเหม  ร่วมจัดเตรียมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน แพ็คเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา  เด็กกำพร้า  และแม่หม้ายในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยังร่วมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นในสังคม 
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner