logo_spinning นายภาณุฯ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดงานตือรีมอกาเซะ ณ มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี คาดดึงนักท่องเที่ยวไทย-มาเลย์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพื้นที่ จชต.เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน logo_spinning

ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  จัดโครงการครูหมู่บ้าน  เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้ อ่านออก เขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 
       เมื่อวานนี้  (วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.00น.)   นางสาวฮายาตี  อาแว บัณฑิตอาสา      หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสะท้อน ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   รายงานว่า  ที่บ้านบัณฑิตอาสา  เลขที่ 87 หมู่ที่2 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส บัณฑิตอาสาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเยาวชนในพื้นที่  เกี่ยวกับเรื่องทักษะการใช้ภาษาไทย รวมถึงฝึกให้เยาวชน ได้อ่านออก เขียนได้อย่างถูกต้อง  ตามโครงการครูหมู่บ้าน   โดยเป็นการใช้วิธีให้ฝึกอ่านและเขียนตามคำบอก ซึ่งเยาวชนในพื้นที่มีความตั้งใจและสนุกกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อ เป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการเรียนพิเศษอีกด้วย
 
 

อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ร่วมกันผนึกกำลังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ ประชาคมหมู่บ้าน ประชามติ ประชารัฐ ร่วมใจหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
      เมื่อเร็ว ๆ นี้   นางสาวนาซีมา อารง บัณฑิตอาสา หมู่ที่ 1  บ้านบางเก่าเหนือ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี   รายงานว่า  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  บ้านบางเก่าเหนือ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ภายใต้การอำนวยการของ นายโอม เชื้อแหลม นายอำเภอสายบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสายบุรีได้มอบหมายให้ นายอาหมัด เจะอาแว ปลัดหัวหน้ารับผิดชอบตำบลบางเก่า เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุข ตำบลบางเก่า  บัณฑิตอาสา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   กลุ่มสตรี  อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน  และเจ้าหน้าที่ทหารพรานในพื้นที่ เข้าร่วมใน   click here “โครงการประชาคมหมู่บ้านประชามติประชารัฐร่วมใจ หมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด”   โดยได้นำประชาชนซึ่งเป็นหัวใจในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการของทุกฝ่าย  ในประเด็น ดังนี้  ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน  จัดลำดับความสำคัญและบอกปัญหาเรื่องยาเสพติดในหมู่บ้านรวมถึงข้อเสนอแนะ   กำหนดการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน   ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกด้วย    นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล  มีการนำเสนอแผน 3 ปี  กำหนดแนวทางการทำงานอีกด้วย    
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ผ่านมา
 
        วันนี้ (วันที่ 20 เม.ย 59 เวลา 10:30น.)    นายอาหาหมัดซูเฮล ยีลาดอ บัณฑิตอาสา  หมู่ที่ 8 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  รายงานว่า  ว่าที่ร้อยตรีจิรัสย์  ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ    ผู้หมวดสถานีภูธรอำเภอบาเจาะ ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือครอบครัว นายเพาซี   พงศ์เกษม  อายุ 46 ปี  มีอาชีพรับจ้างทั่วไป หลังจากที่ต้องสูญเสียบ้านพักจากเหตุเพลิงไหม้จนไม่มีที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา  ทางเจ้าหน้าที่จึงได้มอบเงินทุนช่วยเหลือและร่วมดื่มน้ำชา เพื่อหารายได้ช่วยเหลือให้กับครอบครัวนายเพาซี พงศ์เกษม ซึ่งเป็นครอบครัวครัวที่มีฐานะยากจน   
 
        สำหรับสาเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดประกายไฟขึ้นในบ้าน  ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วจนวอดหมดทั้งหลัง   ทำให้เอกสารสำคัญต่างๆ และเงินสดที่เก็บไว้ รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายทั้งหมด สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชนชน ผู้ด้อยโอกาส         เมื่อวานนี้ (วันที่ 18 ​เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 16.00น) นางสาวมยุรี อูเซ็ง บัณฑิตอาสาบ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า  บัณฑิตอาสา บ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายมามะ ยา ผู้ใหญ่บ้านเจ๊ะเหม นางสาเราะห์ วอหะ ประธานกลุ่มสตรีอำเภอแว้ง  คณะกรรมการจัดซื้อการจัดจ้างโครงการ ปี 2559  ผู้ช่วยปกครองฝ่ายรักษาความสงบ กลุ่มสตรี และ​บัณฑิตอาสา บ้านเจ๊ะเหม ร่วมจัดเตรียมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน แพ็คเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา เด็กกำพร้า และแม่หม้ายในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยังร่วมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นในสังคม
      เมื่อวานนี้  (วันที่  18  ​เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 16.00น)  นางสาวมยุรี อูเซ็ง บัณฑิตอาสาบ้านเจ๊ะเหม  หมู่ที่ 3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า   บัณฑิตอาสา บ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายมามะ ยา ผู้ใหญ่บ้านเจ๊ะเหม  นางสาเราะห์  วอหะ ประธานกลุ่มสตรีอำเภอแว้ง   คณะกรรมการจัดซื้อการจัดจ้างโครงการ ปี 2559   ผู้ช่วยปกครองฝ่ายรักษาความสงบ  กลุ่มสตรี และ​บัณฑิตอาสา บ้านเจ๊ะเหม  ร่วมจัดเตรียมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน แพ็คเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา  เด็กกำพร้า  และแม่หม้ายในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยังร่วมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นในสังคม 
 
A- A A+

source http://telegra.ph/Kurs-yuzhnoafrikanskij-rehnd-k-rublyu-08-15 go Sample banner

http://telegra.ph/Ethereum-birzha-08-13
 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

http://remont-odezhdy.blesk.nsk.ru/include/karding-i-oborudovanie.html คำถามที่พบบ่อย

Обмен Bitcoin BTC на Сбербанк RUB

Обмен Bitcoin BTC на Qiwi RUB สินค้าฮาลาล 3 จชต.

http://m-s-p-a-k.ru/ritual/spays-v-nevelsk.html
 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

get link  

https://cash-exchanger.com/xchange_BTC_to_QWRUB/

Обмен Bitcoin BTC на Сбербанк RUB

source

http://telegra.ph/Paypal-aliexpress-com-08-14

go site

Самые выгодные обменники

купить морфий Сясьстрой

Пущино купить Mephedrone: Мука HQ

http://telegra.ph/Nomer-wmr-koshelka-chto-ehto-08-13-2

here

follow site

Купить биткоин цена

Кимры купить DMT

go to site

go

go

Приват пополнение

get link  

get link