logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. (07-09-58)

Added on :  8-Sep-2015
Views :  348
Uploaded by :  asrisken
รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 07/09/58 เวลา 14.30 – 15.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา (ช่อง 11 ยะลา)
A- A A+