logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง

follow link ท่านสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่

  • สกอ. www.mua.go.th โทร. 0 2354 5524-6
  • สำนักประสานนโยบายการศึกษาฯ ศอ.บต. โทร. 0 7327 4471
A- A A+