logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

     ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 10 ตุลาคม 2560 ทาง อินเตอร์เน็ต ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

  • ทุนเล่าเรียนหลวง
  • ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
  • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ดาวน์โหลด:
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (601004.pdf)รายละเอียดการสมัครสอบฯไฟล์ขนาด 2051 kB3246 ครั้ง
A- A A+