logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

     ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 10 ตุลาคม 2560 ทาง อินเตอร์เน็ต ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

  • ทุนเล่าเรียนหลวง
  • ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
  • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ดาวน์โหลด:
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (601004.pdf)รายละเอียดการสมัครสอบฯไฟล์ขนาด 2051 kB3134 ครั้ง
A- A A+