logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

 
        “โครงการของดีชายแดนใต้ หรือ Thai festival เป็นโครงการที่ช่วยเหลือชาวบ้าน เพราะเราไม่ได้เก็บเปอร์เซ็นต์รายได้ที่ชาวบ้านได้รับมาแต่อย่างใด ซึ่งหลายปีผ่านมาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบที่เข้าร่วมโครงการกับศอ.บต.กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแล้วหลายราย พร้อมเข้าช่วยเหลือ แนะนำผู้ได้รับผลกระทบรายใหม่ที่สนใจร่วมทำธุรกิจ ซึ่งในปีหนึ่งๆโครงการของดีชายแดนใต้สามารถทำรายได้กว่า 60-70 ล้านบาท และปีนี้(พ.ศ.2559) สามารถทำรายได้ทะลุหนึ่งร้อยล้านบาทเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ดำเนินโครงการ” นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เล่าด้วยความปลื้มปีติกับโครงการของดีชายแดนใต้ หรือ Thai Festival ที่จัดเข้าสู่ปีที่ 9 เนื่องจากเป็นโครงการที่สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง และสามารถขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถทำธุรกิจได้ด้วยตนเอง
 
         ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เล่าอีกว่า โครงการของดีชายแดนใต้ เป็นนโยบายของเลขาธิการศอ.บต.ที่ให้การสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ผลิตสินค้าโอท็อปหรือสินค้าชุมชนโดยศอ.บต.รับผิดชอบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเน้น 3 จังหวัดและ 4 อำเภอในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้พ่อค้าคนกลางในจังหวัดอื่นๆไม่เข้ามารับซื้อสินค้าจึงจัดโครงการนี้เพื่อนำสินค้าไปหาผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลางในทุกภาคของประเทศไทย ทำให้มียอดการสั่งจองออร์เดอร์เพิ่มมากขึ้นในหลายสินค้า อาทิ หมวกกาปีเยาะห์ ชุดมุสลิมทั้งของชายและหญิง เพื่อไปขายต่อในจังหวัดต่างๆที่มีพี่น้องมุสลิมทั้งนี้ในแต่ละปีมีผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมลงชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการเกินจำนวนที่ตั้งไว้ทุกปี
 
        โดยนายบุญธรรม กล่าวถึงวิธีการที่ทำให้โครงการของดีชายแดนใต้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคในหลายพื้นที่ว่า ทุกปีก่อนจะจัดโครงการ ศอ.บต.จะมีการประชุมวางแผนกับตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ตลาด สำรวจพื้นที่และผู้บริโภคในพื้นที่ที่จะนำสินค้าจัดจำหน่าย โดยจะคำนึงช่วงเวลาที่เหมาะสม 3 ประการคือ ไม่มีหน่วยงานอื่นมาจัดก่อนเทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. การจัดงานต้องอยู่ใกล้ช่วงเทศกาล อาทิ ตรุษจีน เป็นต้น และอยู่ในช่วงกลางเดือนที่ผู้บริโภคมีกำลังจับจ่ายซื้อสินค้า นอกจากการวิเคราะห์ตลาดแล้ว สิ่งที่เน้นย้ำคือ สินค้าที่จำหน่ายต้องมีมารตราฐาน หากเป็นสินค้าประเภทอาหารต้องมี อ.ย. เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ส่วนประเภทเครื่องใช้ต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) รับรองด้วย นอกจากนี้ในเรื่องบรรจุภัณฑ์การให้บริการและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญที่มีการกล่าวถึงก่อนการลงพื้นที่จัดงานทุกครั้ง จึงเป็นผลที่ทำให้โครงการของดีชายแดนใต้เป็นที่พูดถึงในกลุ่มผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการและผู้บริโภคด้วย
 
       สำหรับโครงการของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ชื่อว่า Thai Festivalในส่วนของต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เรียนรู้การทำการตลาดระหว่างประเทศ เรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศ และเรียนรู้การนำเข้าและส่งออกสินค้า (การทำชิปปิ้ง)  ซึ่งโครงการของดีชายแดนใต้ดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นชื่อที่รู้จักในตลาดสินค้าของจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
       ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ศอ.บต.นำผู้ประกอบการของดีชายแดนใต้เข้าร่วมงาน“เทศกาลไทย ครั้งที่ 17” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่สินค้า อาหาร วัฒนธรรม และเสน่ห์ของประเทศไทยในด้านต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักของชาวญี่ปุ่น นำโดยนายจำนัล เหมือนดำ รองเลขาธิการศอ.บต. โดยตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมหลายรายโดยนางรอวียะ หะยียามา ผู้ประกอบการร้านบาติกเดอนารา ปัตตานี หนึ่งในผู้ประกอบการที่นำสินค้าจัดจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น เล่าให้ฟังว่า หลังจากนำสินค้าไปขายที่ญี่ปุ่นภายใต้โครงการของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ได้ผลตอบรับดีมาก ลูกค้าที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะชอบงานฝีมือ สินค้าที่นำไปขายและได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าผ้า โดยคนญี่ปุ่นจะใช้ห่อของขวัญแทนกระดาษห่อของขวัญ และนำผ้าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ นับเป็นครั้งแรกของ ศอ.บต. ที่นำผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทดลองจำหน่ายสินค้าที่ตลาด ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งผู้ประกอบการสามารถสำรวจตลาดและผู้บริโภคเพื่อผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการต่อไป
 
       สินค้าของดีชายแดนใต้ภายใต้การดูแลของ ศอ.บต. จึงเป็นเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่สามารถนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเผยแพร่ให้คนทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักและสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการและในทุกสาขาอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ “โอกาส”  “ศอ.บต.” จึงพร้อมเป็นมือบน เพื่อสนับสนุนผลักดันพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
 
A- A A+