logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

        ในสังคมโลกมุสลิม การได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ถือเป็นความฝันอันสูงสุดของผู้ที่นับถือศาสนาทุกเชื้อชาติและภาษา เนื่องจากเป็นข้อปฏิบัติของหลักศาสนา 5 ประการ คือ  การกล่าวปฏิญาณตน การละหมาด การถือศีลอดการจ่ายซะกาต และการประกอบพิธีฮัจญ์ แต่เนื่องจากปัจจัยอันสำคัญของการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูง ปัจจัยเรื่องการเงินจึงกลายเป็นปัญหาสำหรับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

        รัฐบาล นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจของศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า) จัดโครงการ ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ซึ่งปี 2560 นี้ ได้จัดโควต้าให้ประชาชนไปประกอบพิธีฮัจญ์ 200 คน โดยคัดเลือกจากกลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ประชาชนในกลุ่มบัญชีซะกาต ประจำมัสยิดพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และเครือข่าย ศอ.บต. กำหนดเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่ง ศอ.บต. ได้จัดคณะติดตาม ดูแล ด้านที่อยู่อาศัย อาหาร การเดินทาง ฯลฯ เพื่อพี่น้องได้ประกอบพิธีฮัจญ์อย่างโดยสมบูรณ์ พร้อมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา และ โทรทัศน์สันติสุข ระบบ PSI ช่อง 263 และรับชมผ่านจานส้ม ช่อง 240 และรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล สุไหงโกลก และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยอำเภอเบตง ในเวลา 11.00 – 12.00 น. เพื่อให้พี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรู้ข่าวสาร ความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมของ    ฮุจญาดชาวไทยในประเทศซาอุดิอาระเบีย

          ฮุจญาดกอเซ็ง อายุ 65 ปี ชาวบ้านเจะดีย์ อำเภอเมืองปัตตานี หนึ่งในผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ เล่าหลังจากทำกิจกรรมที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นเวลา 8 วันว่า  วันนี้เป็นอีกวันที่ร่วมทำกิจกรรม ซึ่งเป็นวันศุกร์ จึงได้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่เมืองมาดีนะห์ รู้สึกตื่นเต้นมาก แม้จะไม่สบายแต่ก็จะดูแลตัวเองเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ได้สมบูรณ์ “การได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ของ ศอ.บต. และ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้านี้ ถือเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ เพราะมีพี่น้องหลายคนที่ต้องการมาประกอบพิธีฮัจญ์แต่ยังไม่ได้รับเลือก ขอขอบคุณรัฐบาล ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ผมได้มาปฏิบัติหลักศาสนาข้อที่ 5 คือ การประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้”

        นายอิดดริส แวดือเร๊ะ ฮุจญาดตำบลบางนา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เผยถึงการเข้าร่วมโครงการว่า ตนได้รับเลือกจากบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของกลุ่มบัญชีซากาต เป็นผู้ที่ดูแลความเรียบร้อยและช่วยเหลือการทำกิจกรรมในหมู่บ้าน พร้อมเป็นทูตในการแปลภาษา ครั้นได้รู้ว่าจะได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์นี้ รู้สึกดีใจและตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูก เพราะถ้าลำพังให้เก็บเงินไปเองคงไม่ได้ไป

        “ลูกๆ ก็ดีใจไปกับผมด้วย ลูกสาวคนเล็กของผมยิ้มร่า แล้วฝากให้ผมซื้อเฮนน่า ทาเล็บ ผมตื้นตันใจมาก โครงการนี้เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้ผมได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เป็นเจตนาสูงสุด”

           นางสาวนูรฮายา ดือเลาะ บุตรสาวหนึ่งในผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เล่าว่า แม่ของตนได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีจากผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังวัดชายแดนภาคใต้ หลังบิดาเสียชีวิตเมื่อปี 2550 มารดาก็ทำหน้าที่ดูแลลูกๆ คนเดียวมาโดยตลอด และวันนี้มารดาได้รับโอกาสที่ประเสริฐยิ่ง ในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งอยู่ในหลักปฏิบัติ 5 ประการของศาสนาอิสลาม หากหวังเก็บเงินเพื่อเดินทางไปเองนั้นยังมองไม่เห็นทาง

          การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้น ต้องใช้ค่าใช้จ่าย 200,000 บาทต่อท่านโดยประมาณ แม้เป็นความฝันอันสูงสุดของคนทุกชน แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็เป็นจำนวนเงินไม่น้อยสำหรับผู้มีรายได้หาเช้ากินค่ำ โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ของศอ.บต. และกอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ที่รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน จึงเป็นการสานความฝันของชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยได้ประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยความปลื้มปีติและได้ผลบุญฮัจญ์ที่สมบูรณ์

 

A- A A+