logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

 
ดาวน์โหลด:
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610815_011.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2561ไฟล์ขนาด 542 kB16 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610713_1.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2561ไฟล์ขนาด 540 kB58 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610510_0011.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2561ไฟล์ขนาด 517 kB143 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610309_1.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561ไฟล์ขนาด 515 kB188 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610207_1.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2561ไฟล์ขนาด 493 kB212 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610105_65.pdf)สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561ไฟล์ขนาด 412 kB229 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610105_12.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2560ไฟล์ขนาด 482 kB206 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (601212_101.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2560ไฟล์ขนาด 480 kB222 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (s10-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2560ไฟล์ขนาด 479 kB255 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้.pdf)สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560ไฟล์ขนาด 136 kB688 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (s09-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2560ไฟล์ขนาด 482 kB320 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c08-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2560ไฟล์ขนาด 478 kB318 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c07-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2560ไฟล์ขนาด 493 kB334 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c06-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2560ไฟล์ขนาด 491 kB404 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c05-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤษภาคม 2560ไฟล์ขนาด 495 kB466 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (04-05-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2560ไฟล์ขนาด 542 kB371 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (03-2560.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 2560ไฟล์ขนาด 624 kB388 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c0260.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560ไฟล์ขนาด 431 kB455 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (02-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2560ไฟล์ขนาด 554 kB418 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (12-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2559ไฟล์ขนาด 570 kB473 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (11-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2559ไฟล์ขนาด 566 kB432 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (10-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2559ไฟล์ขนาด 423 kB583 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (s09-59.pdf)สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2559ไฟล์ขนาด 2359 kB429 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (09-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2559ไฟล์ขนาด 503 kB486 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (08-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2559ไฟล์ขนาด 434 kB499 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (07-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2559ไฟล์ขนาด 443 kB727 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (06-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2559ไฟล์ขนาด 422 kB673 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (05-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤษภาคม 2559ไฟล์ขนาด 399 kB717 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (04-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2559ไฟล์ขนาด 289 kB643 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (03-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 2559ไฟล์ขนาด 376 kB573 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (02-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2559ไฟล์ขนาด 408 kB642 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (01-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2559ไฟล์ขนาด 388 kB729 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (12-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2558ไฟล์ขนาด 418 kB602 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (11-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2558ไฟล์ขนาด 404 kB530 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_10-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2558ไฟล์ขนาด 343 kB794 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_57-58.pdf)สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2557ไฟล์ขนาด 410 kB740 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_09-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2558ไฟล์ขนาด 355 kB930 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_08-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2558ไฟล์ขนาด 393 kB750 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_07-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2558ไฟล์ขนาด 388 kB752 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_06-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2558ไฟล์ขนาด 339 kB896 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_05-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤษภาคม 2558ไฟล์ขนาด 337 kB865 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_04-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2558ไฟล์ขนาด 367 kB819 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_03-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 2558ไฟล์ขนาด 335 kB1054 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_02-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2558ไฟล์ขนาด 333 kB845 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_01-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2558ไฟล์ขนาด 351 kB852 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_12-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2557ไฟล์ขนาด 353 kB928 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_11-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2557ไฟล์ขนาด 364 kB1053 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_10-57.pdf) ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2557ไฟล์ขนาด 345 kB700 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_09-57.pdf) ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2557ไฟล์ขนาด 307 kB797 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_08-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2557ไฟล์ขนาด 294 kB876 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_07-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2557ไฟล์ขนาด 300 kB788 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_06-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2557ไฟล์ขนาด 313 kB769 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_05-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤษภาคม 2557ไฟล์ขนาด 273 kB722 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_04-57.pdf) ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2557ไฟล์ขนาด 128 kB741 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_03-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 2557ไฟล์ขนาด 66 kB1046 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_02-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2557ไฟล์ขนาด 68 kB970 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_01-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2557ไฟล์ขนาด 69 kB933 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_12-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2556ไฟล์ขนาด 68 kB719 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_11-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2556ไฟล์ขนาด 120 kB761 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_10-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2556ไฟล์ขนาด 616 kB801 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_09-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2556ไฟล์ขนาด 86 kB653 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_08-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2556ไฟล์ขนาด 216 kB643 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_07-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2556ไฟล์ขนาด 188 kB665 ครั้ง
A- A A+