logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

 
ดาวน์โหลด:
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610713_1.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2561ไฟล์ขนาด 540 kB13 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610510_0011.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2561ไฟล์ขนาด 517 kB90 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610309_1.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561ไฟล์ขนาด 515 kB152 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610207_1.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2561ไฟล์ขนาด 493 kB170 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610105_65.pdf)สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561ไฟล์ขนาด 412 kB187 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610105_12.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2560ไฟล์ขนาด 482 kB167 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (601212_101.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2560ไฟล์ขนาด 480 kB182 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (s10-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2560ไฟล์ขนาด 479 kB205 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (สรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้.pdf)สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560ไฟล์ขนาด 136 kB630 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (s09-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2560ไฟล์ขนาด 482 kB276 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c08-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2560ไฟล์ขนาด 478 kB274 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c07-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2560ไฟล์ขนาด 493 kB293 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c06-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2560ไฟล์ขนาด 491 kB320 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c05-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤษภาคม 2560ไฟล์ขนาด 495 kB386 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (04-05-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2560ไฟล์ขนาด 542 kB324 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (03-2560.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 2560ไฟล์ขนาด 624 kB334 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (c0260.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560ไฟล์ขนาด 431 kB370 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (02-60.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2560ไฟล์ขนาด 554 kB374 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (12-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2559ไฟล์ขนาด 570 kB396 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (11-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2559ไฟล์ขนาด 566 kB392 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (10-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2559ไฟล์ขนาด 423 kB527 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (s09-59.pdf)สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2559ไฟล์ขนาด 2359 kB393 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (09-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2559ไฟล์ขนาด 503 kB444 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (08-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2559ไฟล์ขนาด 434 kB462 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (07-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2559ไฟล์ขนาด 443 kB685 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (06-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2559ไฟล์ขนาด 422 kB636 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (05-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤษภาคม 2559ไฟล์ขนาด 399 kB660 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (04-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2559ไฟล์ขนาด 289 kB589 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (03-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 2559ไฟล์ขนาด 376 kB524 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (02-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2559ไฟล์ขนาด 408 kB615 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (01-59.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2559ไฟล์ขนาด 388 kB665 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (12-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2558ไฟล์ขนาด 418 kB553 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (11-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2558ไฟล์ขนาด 404 kB497 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_10-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2558ไฟล์ขนาด 343 kB714 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_57-58.pdf)สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2557ไฟล์ขนาด 410 kB693 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_09-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2558ไฟล์ขนาด 355 kB884 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_08-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2558ไฟล์ขนาด 393 kB702 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_07-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2558ไฟล์ขนาด 388 kB704 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_06-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2558ไฟล์ขนาด 339 kB853 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_05-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤษภาคม 2558ไฟล์ขนาด 337 kB829 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_04-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2558ไฟล์ขนาด 367 kB776 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_03-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 2558ไฟล์ขนาด 335 kB981 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_02-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2558ไฟล์ขนาด 333 kB794 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_01-58.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2558ไฟล์ขนาด 351 kB772 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_12-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2557ไฟล์ขนาด 353 kB868 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_11-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2557ไฟล์ขนาด 364 kB829 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_10-57.pdf) ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2557ไฟล์ขนาด 345 kB648 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_09-57.pdf) ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2557ไฟล์ขนาด 307 kB752 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_08-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2557ไฟล์ขนาด 294 kB830 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_07-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2557ไฟล์ขนาด 300 kB746 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_06-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมิถุนายน 2557ไฟล์ขนาด 313 kB709 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_05-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤษภาคม 2557ไฟล์ขนาด 273 kB687 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_04-57.pdf) ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนเมษายน 2557ไฟล์ขนาด 128 kB690 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_03-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 2557ไฟล์ขนาด 66 kB971 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_02-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกุมภาพันธ์ 2557ไฟล์ขนาด 68 kB940 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_01-57.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนมกราคม 2557ไฟล์ขนาด 69 kB893 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_12-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนธันวาคม 2556ไฟล์ขนาด 68 kB687 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_11-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2556ไฟล์ขนาด 120 kB715 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_10-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม 2556ไฟล์ขนาด 616 kB774 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_09-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกันยายน 2556ไฟล์ขนาด 86 kB603 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_08-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนสิงหาคม 2556ไฟล์ขนาด 216 kB603 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (complaint_07-56.pdf)ผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือนกรกฎาคม 2556ไฟล์ขนาด 188 kB628 ครั้ง
A- A A+