logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         วันนี้ (1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น.) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมและพบปะผู้ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1437  โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน   ผู้ที่ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีอุมเราะห์เข้าร่วม
     
         ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อพบปะและชี้แจงรายละเอียดต่างๆแก่ผู้ได้รับการ   คัดสรรไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้นำละหมาด ตารอเวียะห์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ร่วมสนุกตอบคำถามในรายการรอมฎอนกะรีมใน ห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437  ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน”  จำนวน 26 คน โดยได้มีการจับฉลาก  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา มีนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน และมีผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
A- A A+