logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

ดาวน์โหลด:
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610523_0011.pdf)การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 บทที่ 1ไฟล์ขนาด 176 kB37 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610523_0012.pdf)การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 บทที่ 2ไฟล์ขนาด 443 kB38 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610523_0013.pdf)การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 บทที่ 3ไฟล์ขนาด 368 kB39 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610523_0014.pdf)การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 บทที่ 4ไฟล์ขนาด 347 kB38 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610523_0015.pdf)การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 บทที่ 5ไฟล์ขนาด 184 kB40 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610523_0016.pdf)บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ศอบต.60ไฟล์ขนาด 84 kB43 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610523_0017.pdf)บรรณาณุกรมไฟล์ขนาด 181 kB37 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610523_0018.pdf)ภาคผนวก กไฟล์ขนาด 344 kB32 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610523_0019.pdf)ภาคผนวก ขไฟล์ขนาด 672 kB34 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610523_0020.pdf)ภาคผนวกไฟล์ขนาด 22 kB34 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (610523_0021.pdf)สารบัญไฟล์ขนาด 198 kB30 ครั้ง
A- A A+