logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ดาวน์โหลด:
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-11.pdf)แบบใบขอยกเลิกวันลาไฟล์ขนาด 91 kB955 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-10.pdf)แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลไฟล์ขนาด 66 kB666 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-09.pdf)แบบใบลาอุปสมบท ไฟล์ขนาด 121 kB932 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-08.pdf)แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานไฟล์ขนาด 157 kB764 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-07.pdf)แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพไฟล์ขนาด 506 kB789 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-06.pdf)แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบียไฟล์ขนาด 112 kB714 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-05.pdf)แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศไฟล์ขนาด 795 kB929 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-04.pdf)แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรไฟล์ขนาด 119 kB788 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-03.pdf)แบบใบลาติดตามคู่สมรสไฟล์ขนาด 145 kB824 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-02.pdf)แบบใบลาพักผ่อนไฟล์ขนาด 120 kB1622 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-01.pdf)แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวไฟล์ขนาด 142 kB1557 ครั้ง
A- A A+