logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

ดาวน์โหลด:
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-11.pdf)แบบใบขอยกเลิกวันลาไฟล์ขนาด 91 kB807 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-10.pdf)แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลไฟล์ขนาด 66 kB617 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-09.pdf)แบบใบลาอุปสมบท ไฟล์ขนาด 121 kB867 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-08.pdf)แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานไฟล์ขนาด 157 kB687 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-07.pdf)แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพไฟล์ขนาด 506 kB745 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-06.pdf)แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบียไฟล์ขนาด 112 kB670 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-05.pdf)แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศไฟล์ขนาด 795 kB852 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-04.pdf)แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรไฟล์ขนาด 119 kB738 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-03.pdf)แบบใบลาติดตามคู่สมรสไฟล์ขนาด 145 kB777 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-02.pdf)แบบใบลาพักผ่อนไฟล์ขนาด 120 kB1373 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นี้ (form-01.pdf)แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวไฟล์ขนาด 142 kB1323 ครั้ง
A- A A+